2019-01-10 12:28 #0 av: Jimmy.L

Vid besöket fick Kronprinsessan information om Livgardets verksamhet. Besöket är ett av Kronprinsessans återkommande besök inom Försvarsmakten. Under besöket fick Kronprinsessan också tillfälle att höra mer om 13:e säkerhetsbataljonens organisation och insatsverksamhet. 13:e säkerhetsbataljonen är en del av Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt.

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kronprinsessanbesoktelivgardet