2018-08-13 08:40 #0 av: Jimmy.L

De japanska örlogsfartygen Kashima (TV3508) och Makinami (DD112) besöker Stockholm 12-16 augusti 2018. Besöket, en del av en jordenruntsegling med utbildning av blivande sjöofficerare. Anledning till ett stopp i Sverige är att det är 150 år sedan länderna upprättade diplomatiska förbindelser. Fartygen ligger vid Stadsgårdskajen. Open ship 14/8 kl 17-19.