2018-07-13 15:15 #0 av: Jimmy.L

Värmekartor från en träningsapp visar hur personer rör sig inom och runtom svenska militära anläggningar. Med hjälp av appen har SvD också kunnat identifiera flera personer och knyta dem till Försvarsmakten. – Det finns ingen möjlighet att främmande makt inte har utnyttjat det här, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

https://www.svd.se/svenska-militarbaser-kan-kartlaggas-med-oppen-app