2017-12-20 12:09 #0 av: Jimmy.L

Ny belysare, ny mjukvara till simulator och förberedelser för upphandling av nya robotar. Det är vad FMV-projektet Robot 17 jobbar med just nu i arbetet med att livstidsförlänga sjömålsrobotsystemet.

http://fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/FMV-livstidsforlanger-sjomalsrobot-system/

Foto Jimmy.l