2017-10-24 14:13 #0 av: Jimmy.L

Orderingången stiger för försvarskoncernen Saab, som bedömer att försäljningstillväxten i år kommer att ligga över bolagets långsiktiga finansiella mål. Rörelsemarginalen väntas bli bättre än året innan.

http://www.affarsliv.com/nyheter/okad-orderingang-for-saab-om4864073.aspx