2017-07-08 08:06 #0 av: Jimmy.L

Kommendör Karl Andersson i Karlskrona har avlidit, skriver BLT. Karl Andersson blev känd för hela svenska folket 1981 när den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Gåsefjärden.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wq4rG/fortsatta-brander-och-kravaller-i-hamburg