2017-02-17 08:27 #0 av: Jimmy.L

Under den senaste tioårsperioden har åtta fall av krigsbrott och folkrättsbrott avgjorts i svenska domstolar varav sju lett till fällande dom. Det är brott som begåtts i Syrien, Irak, Rwanda och i forna Jugoslavien. Och antalet misstänkta krigsförbrytelser har ökat markant de senaste åren och bland annat lett till delvis nya arbetssätt för att kunna lagföra personer som begår krigsförbrytelser.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/markant-okning-av-misstankta-krigsbrott