Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
övrigt

Sveriges framtida försvar -- del 26

2017-01-14 10:47 #0 av: ElLobo

Diskussionen om Sveriges framtida försvar fortsätter.

Tidigare länkar:

Anmäl
2017-01-15 22:58 #1 av: KimE

51# De värnpliktiga förbanden som det fanns flest av hade 1-3års tid för komplettering av utbildning och utrustning innan de skulle kunnas sättas in i strid.

Anmäl
2017-01-16 08:20 #2 av: Jimmy.L

​Bästa soldat på förra årets granatkastarutbildning blev Cecilia Pousette från Stora Skedvi. Mikael Lundin, chef på Dalregementsgruppen, är både nöjd och orolig.

http://dalabygden.se/2017/01/fler-soldater-till-falun/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-18 08:26 #3 av: KimE

Podd72: intervju med öb Mikael Byden.

http://blogg.mittmedia.se/podd72/

Anmäl
2017-01-18 18:42 #4 av: Zepp

#1 

Likt förbannat så utgjorde de en reserv som kunde kallas in i ett skarpt läge!

För det första så får man lov att skilja på manöverförband och sk garnisionsförband!

För det andra så går det åt kanske 100,000 man bara för att besätta olika känsliga delar utav vår infrastruktur!

Deras uppgift är då att hålla olika platser.. så att det inte räcker med en handfull fallskämssoldater för att ta över/spränga väldigt viktiga centra!

Det tredje.. det är en symbios mellan manöver- och garnisons-förband, de är beroende utav varandra!

Den som räknar med att eventuellt krig är över på en vecka/månad är en idiot!

Man behöver alltid ha vapenövade reserver att kalla in dels för att frigöra manöverenheterna, sinka fienden, hen har lixom heller inte obegränsade resurser, bara logistiken för en större militär aktion tarvar 3-5 man på varje stridande soldat!

Pratar vi militära aktioner över Östersjön så behövs rätt stora marina enheter.. med fartyg och mannar, samt baser att utgå ifrån samt en massa folk som lastar och transporterar.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-01-25 12:49 #5 av: Jimmy.L

Antalet nyutexaminerade från officersutbildningen täcker inte behoven. För att lösa detta vill försvarsminister Peter Hultqvist bland annat återinföra värnplikten.

http://www.olandsbladet.se/oland/jagarna-ska-hjalpa-till-med-spioner/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-27 13:48 #6 av: Jimmy.L

Bakom stängda dörrar diskuterade bland annat Regionen, Försvarsmakten och lokala åkerier Gotlands beroende av drivmedel vid en krissituation.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6617074

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-27 16:12 #7 av: Zepp

Dags att ta fram gengasaggregaten och hästarna.. för i ett skarpt läge så kommer alla drivmedel att allokeras på millitären!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-01-28 17:11 #8 av: Jimmy.L

Sveriges försvar är otillräckligt med tanke på det försämrade säkerhetsläget efter Rysslands militära insatser och Donald Trumps åsikt om Natos roll. Sverige bör låna till ny försvarsmateriel och vänta med Natoanslutning, skriver tidigare statssekreteraren Sven Hegelund.

http://www.di.se/opinion/sven-hegelund-s-dubbla-forsvarsanslaget-och-lana-till-materielen/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-29 09:31 #9 av: Mr_Si

För att upprätthålla en försvarsmakt av ungefär den storlek vi har/ bygger på just nu anser jag att värnplikt är omoraliskt, betala soldaterna så de vill jobba kvar istället för att tvinga in någon procent av varje årskull i försvaret under hot om fängelsestraff.

Vill vi däremot bygga ett försvar av den storleken att det kan försvara landet krävs utan tvekan allmän värnplikt!

Anmäl
2017-01-29 09:38 #10 av: Jimmy.L

Problemet är att många hoppar av utbildningen och det råder stor brist på soldater. 

Värnplikten är frivillig och alla som vill göra den kommer få mönstra om man uppfyller kraven som finns.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-29 10:11 #11 av: Mr_Si

#10 Hur menar du nu? Många soldater hoppar av utbildning och lämnar tjänsten tidigare än planerat idag på grund av dåliga löner och vilkor, förbättra lön och vilkor och vi har löst problemet.

En värnPLIKT kan per definition aldrig vara frivillig då den bygger på just "plikt" däremot kan förstås större vikt läggas vid individers önskemål om endast små delar av varje årskull behöver tas ut.

Idag är värnplikten så gott som helt vilande i Sverige (endast mindre styrkor av redan utbildade värnpliktiga pliktas in till repetitionsutbildningar).

Anmäl
2017-01-29 12:17 #12 av: Jimmy.L

#11 Det är inte alltid lönen som soldater idag hoppar av utbildningen, många tycker att utbildningen var tuffare än dom räknat med, det har även varit problem med att få utrustning så som uniformer och kängor som är hela.

Har du läst hur det nya värnpliktssystemet ska fungera?

"Den stora skillnaden mot den gamla tidens allmänna värnplikt är att bara några tusen i varje årskull på ungefär 100 000 personer kommer att tas ut för plikttjänstgöring i det militära försvaret."

"Totalt kan mönstringen omfatta cirka 10 000 personer. Ungefär en tredjedel, några tusen personer, kommer varje år att tas ut för militär värnplikt."

http://www.svd.se/utredning-varnplikten-tillbaka-2019--for-bade-kvinnor-och-man

Det är mycket, mycket mindre än antal ungdomar som kallades in under 90-talet!

När jag ryckte in så gjorde 70% av mina klasskamrater samma sak! Idag skulle nog den siffran ligga på mindre än 1%.  

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-29 14:07 #13 av: Zepp

Menna.. menna.. en reducerad värnplikt för att undanröja brister i det nuvarande rekryteringssystemet till vår försvarsförmåga anser jag vara en black om foten!

En obligatorisk värnplikt som förut.. med ioförsej ökade krav på de värnpliktiga/bortsortering utav de mindre lämpliga/någon form av förmån för de som faktiskt väljs ut och som genomför hela utbildningen tills de blir krigsplacerade anser jag vara modellen!

Som förmån kan man tex få extra poäng om man söker universitetsutbildning?

Ioförsej blev jag själv bortsorterad efter 2 dagars mönstring, del på grund av allergier, dels på grund av att mönstringläkaren och jag kände till varandra, från diametralt skillda politiska ståndpunkter!

Oandrasidan.. min far startade sin samhälleliga karriär som 17 åring och som stamanställd inom flottan.. det var lixom lite en tradition inom hans familj, flera utav hans farbröder var militärer.

Utiallafall, det var ett sätt för outbildade bondgrabbar att komma ut i världen, få någon form av utbildning!

Iallafall, en av hans farbröder gick så långt som till Överste, han stred i Finnland bland annat, de andra gjorde en eller två kontraktsperioder inom det millitära innan de sadlade om till civilt liv!

Hur som helst så blev min far uttagen till att bli stridsledningselektriker på den tidens fartyg.. när han träffade min mor och jag blev till så valde han att kliva iland och läsa in elbehörigheten på NKI!

Såå.. därefter har han varit behörig elektriker/högsta ansvarig elektriker/konsult på senare år fram till sin pensionering!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-01-29 14:19 #14 av: Mr_Si

Och som sagt... ett pliktsystem för att tvinga in några tusen om året tycker inte jag är moraliskt försvarbart.... plikter bör gälla alla eller åtminstone nästan alla eller ingen.

Om detta kan man ju dock tycka olika :)

Anmäl
2017-01-29 14:48 #15 av: KimE

Ja det kommer att bli konstigt att tvinga in 1500-2000 personer per årskull till värnplikt och man kan ju undra vilken status de som anmält sig frivilligt kommer att få då just kvaliten på de frivilliga har varit ett problem och de inte duger till att läsa till officerare. Men det står helt klart att nuvarande frivilliga system inte heller fungerar. En ny grej med nya värnplikten är att värnpliktiga kan sättas in i insater utomlands utan att bli tillfrågade.

Anmäl
2017-01-29 15:23 #16 av: Jimmy.L

#13 Man har ju flera samarbeten med olika företag och skolor för dom som vill gå vidare efter GMU.

#14 Problemet om man inför värnplikt för alla är att det inte finns någonstans att lägga soldaterna inte heller finns det officerare till att utbilda dom.

Man la ner förbanden och sålde kaserner och övningsfält runt om i landet. Det skulle krävas en mycket stor tillbakaköp av mark, byggnader, fordon, utrustning och dom pengarna finns inte.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-29 16:06 #17 av: Zepp

Värnplikt/ledungsplikt/annan benämning är dels ett erkännande som medborgare, då handlar det om rättigheter och skyldigheter!

För att vara fullvärdiga medborgare så gäller skyldigheter.. bland annat värnplikt/ledungsplikt!

Ledungsplikten som den hette förut var kopplad till Kungen/dvs nationens främsta företrädare.. det kan vi lägga åt sidan iomed att den absoluta monarkin numera är avskaffad!

Iallafall så var alla fullvärdiga medborgare skylldiga att ställa upp med vapen om kungen så krävde/nationen var hotad!

Som väl är så är den absoluta monarkin avskaffad.. ersatt med riksdag, demokrati och regering!

Det sista rycket av den absoluta monarkin i militära hänseenden var den indelta krigsmakten, den gjorde oss till en stormakt i norra Europa!

Det var oxå i princip en yrkesarme/flotta!

Flottan gick det lixom litta si och så med.. armen hade bättre framgångar.

Artilleriet var alltid yrkesmilitärer!

Men detta var på Karl 12/Gustaf 2 tid!

Bägge stupade i krig!

Oså sen då, jo altså, vi förlorade Finnland och våra Tyska besittningar, samt hela j*vla Baltikum.. inbegripigt även hela Finnska viken med det som numera heter St Petersburg men då kallades för Ingermanland!

Bönderna blev jävligt trötta på att dels bekosta hela skiten samt sända sina söner till fronten där de i princip dog en säker död.. inte så mycket utav krig utan av sjukdomar och umbäranden!

Då införde man i stället värnplikt, slopade indelningsverket, lika värnplikt för alla manliga personer, och ledda utav professionella officerare, uttagna på grund av sina kvalifikationer/lämplighet!

Då.. handlade det lixom inte längre om att vara kungen trogen, utan om att försvara nationen.. om att göra sin plikt!

Då på den tiden vi hade enbart en värnpliktsarme, så kunde vi om FN och regering så önskade sända kontingenter av soldater utomlands, de var då frivilliga/utvalda.. det var lixom ingen ide att söka FN-tjänst om man inte hade de bästa militära betyg!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-01-30 14:32 #18 av: Jimmy.L

2 000 personer kommer att kallas till mönstring redan under andra halvåret 2017, när regeringen återinför värnplikten. Det framgår av remissvar från Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. För att finansiera värnplikten vill försvaret ha ökade anslag med 630 miljoner kronor.

http://www.svd.se/2000-17-och-18-aringar-ska-monstra-for-varnplikt-2017

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-30 20:20 #19 av: KimE

Jaha de tänker öka utbildningen till 5000 platser men det är inte 4000 som utbildas nu utan mellan 2500-3500, försvaret har säkert hittat andra uppgifter för de som var tänkt att utbilda de 1500-2000 som saknas. Får se om regeringen skjuter till de pengar som behövs eller låter nästa regering ta hand om det.

Anmäl
2017-01-30 21:59 #20 av: KimE

Försvaret säger ja till värnplikt.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24329146.ab

Anmäl
2017-01-30 22:53 #21 av: Zepp

Bra uttalande utav försvarsmakten;

"Försvarsmakten anser också att man ska vara försiktig med slutsatsen att värnpliktiga kan användas för operationer på annat lands territorium. Enligt utredningen är detta möjligt inom ramen för den av riksdagen antagna solidaritetsförklaringen, under förutsättningen att det handlar om försvaret av Sverige. Solidaritetsförklaringen innebär att Sverige ska stödja ett EU-land som utsätt för angrepp."

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-01-31 07:36 #22 av: Jimmy.L

#19 Ja det är frågan om regeringen vill skjuta till dessa pengar.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-31 10:35 #23 av: KimE

"Försvarsmakten anser också att man ska vara försiktig med slutsatsen att värnpliktiga kan användas för operationer på annat lands territorium. "

Ja det är känsligt men man kan inte skicka förband med luckor utomlands så antingen så har man inga färdiga förband förutom de heltidsanställda eller så måste man kunna skicka värnpliktiga men beredskapen blir lidande.

Anmäl
2017-01-31 10:56 #24 av: Jimmy.L

#23 Nog nästan bättre att ha anställda med mer erfarenhet än att sända värnpliktiga till FN-uppdrag.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-01-31 15:30 #25 av: KimE

Ja det vore bättre men det finns för få anställda för att hålla de förband som var tänkta att ha redo.  Det är inte till FN förbanden med en viss del värnpliktiga är tänkta att skicka utan för att göra det möjligt att hålla regeringarna solidaritetsförklaringar till Finland och Europa. Att höja lönerna och göra försvaret mer attraktivt verkar inte ligga i planerna. Förbanden får inte heller anställa mer personal än de behöver vilket gör att de alltid har för få då några är under utbildning, några har slutat mm vilket gör att de aldrig är fulltaliga.

Anmäl
2017-01-31 15:46 #26 av: Jimmy.L

Får man behålla den grunden man har nu så räcker soldaterna för uppdragen. Dom värnpliktiga kan man fylla dom luckor som uppstår på hemmaplan. Kan man även ha repmånad för dom som tidigare gjort GMU så är det tillräckligt. Bristen på officerare är ett bekymmer.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-01 19:46 #27 av: Jimmy.L

Nu ska politiker från samtliga riksdagspartier komma överens om det framtida försvaret. I dag möttes den nya försvarsberedningen – som inledningsvis kommer att ha fokus på civilt försvar. – Bakgrunden är den ryska kapacitetsutvecklingen, den ryska militärdoktrinen och det ryska förhållningssättet till folkrätten, säger Björn von Sydow (S) som leder beredningen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/dWKvA/ryskt-hot-tvingar-fram-livsmedelsutredning

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-02 17:53 #28 av: Mr_Si

Känns som att det är bråttom nu i försvarspolitiken!

Anmäl
2017-02-02 17:56 #29 av: Jimmy.L

Risk för pannkaka igen är min känsla. Tror inte dom kommer överens.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-03 16:33 #30 av: Zepp

Menna.. nu brinner det i knutarna, det kanske var litta dumt att sälja/skänka bort alla våra försvarsanläggningar?

"Köpare står i kö för den privatägda gamla ubåtshamnen vid Fårösund på Gotland. En av spekulanterna är Försvarsmakten som vill köpa tillbaka marinvarvet som spelade en strategiskt viktig roll under kalla kriget."

https://www.svd.se/hemlig-prislapp-for-strategisk-hamn-pa-gotland#xtor=AD-500-[svd]-[tf_huvudspalt_1702]-[integration]-[aftonbladet]-[ettan]-[29]

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-04 08:05 #31 av: Jimmy.L

All personal inom Polismyndigheten ska omgående krigsplaceras – efter order från rikspolischef Dan Eliasson. Vid händelse av kris eller krig ska varje polis veta sin roll. – Våra anställda förväntas inställa sig för tjänstgöring i händelse av höjd beredskap eller krig, säger Julia Simryd på Nationella operativa avdelningen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KxwqG/28-500-polisanstallda-ska-krigsplaceras-forvantas-installa-sig

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-04 08:22 #32 av: Mr_Si

#31 blir mest förvånad att poliser inte redan var krigsplacerade

Anmäl
2017-02-04 08:27 #33 av: Jimmy.L

#31 Finns heller inga beredskapspoliser. Det om något skulle behövas återinföras.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-04 10:00 #34 av: KimE

#32

Jag med

Anmäl
2017-02-04 12:43 #35 av: Mr_Si

#33 nä det var dumt att avskaffa beredskapspolisen!

Anmäl
2017-02-04 20:21 #36 av: KimE

Försvarsmakten ska utreda om Sverige kan ingå i "Joint Expedition Force" en frivillig styrka ledd av Storbritannien som står utanför NATO.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24355523.ab

Anmäl
2017-02-04 20:29 #37 av: Jimmy.L

Ja någon form av samarbete behöver vi.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-06 14:02 #38 av: KimE

Niklas Wikström Skipper: försvarsberedning i snigelfart.

http://www.blt.se/ledare/kvarnarna-mal-langsamt-men-forsvaret-behover-resurser-genast/

http://navyskipper.blogspot.se/2017/02/forsvarsberedningen-2017-2019.html

Anmäl
2017-02-06 14:23 #39 av: Jimmy.L

#38 Det kan man verkligen säga.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-06 21:48 #40 av: Zepp

Mm.. demokrati tar tid!

Men att lägga ner går fort, sen tar det evigheter att återuppbygga det man en gång lade ner!

Först o främst så måste man få fram medel för att återställa.. sen för att utveckla.

Att höja skatten är no-no, att skära ner någon annan stans ( pensioner, sjukvård, sjukkassa, A-kassa, ränteavdrag, reseavdrag, är oxå no-no)!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-16 14:45 #41 av: Jimmy.L

Värnpliktspausen är snart slut för Skövdes regementen. Under tidig vår väntas regeringen ta beslutet att återigen använda plikten för att Försvarsmakten ska få tillräckligt antal soldater.

http://www.skovdenyheter.se/article/varnpliktiga-ar-varmt-valkomna/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-23 13:47 #42 av: Jimmy.L

Försvarsmaktens nya katastrofsiffra: Åtta av tio svenskar saknar förtroende för försvarsmaktens förmåga att försvara landet i en krigssituation. Samtidigt avslöjas nu att Sverige förra året utsattes för 20 kränkningar – i luften, till sjöss och på land.

http://www.expressen.se/nyheter/nya-katastrofsiffror-for-forsvarsmakten/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-23 21:47 #43 av: Mr_Si

#42 På land?

Anmäl
2017-02-23 21:53 #44 av: Zepp

Saknar förtroende tycker jag är en lustig omformulering!

Alla vuxna med något innanför pannbenet vet att våra försvarsresurser inte räcker till!

Omformulera frågan i stället.. och fråga hur mycket de är villiga att avstå ifrån/alternativt höja skatten!

Och spetsa då till frågan ytterligare.. dvs inget snack om att andra skall betala, utan hur mycket är de villiga att betala själva.. säg att alla betalar lika mycket, antingen pocentuellt eller i kronor och ören.

Då skall du se att pocenten som är nöjda med försvaret stiger drastiskt!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-23 23:22 #45 av: Zepp

"Svenska militära enheter kränkte förra året fyra andra länder. Samtidigt utsattes Sveriges territorium för 20 kränkningar av främmande makter."

"Enligt uppgifter till DN från försvarsdepartementet fördelar de sig så här.

Danmark: Fem kränkningar, varav tre med flygplan och två med fartyg.

Norge: Tre kränkningar, två med flygplan och en med fartyg.

USA: Tre kränkningar med flygplan.

Estland: Två kränkningar med flyg respektive fartyg.

Finland: En kränkning med fordon.

Polen, Finland, Litauen och Portugal: Har med fartyg kränkt vardera en gång.

Frankrike och Ryssland: Var sin flygkränkning.

Överträdelserna är till största delen ”av administrativ karaktär, exempelvis att flygplantypen inte finns med i årstillståndet”, enligt Försvarsmakten."

http://www.dn.se/arkiv/nyheter/sverige-krankte-fyra-lander-2016/

Det är altså främst NATO som kränker vårt territorium.. hur gör vi nu med det hotfulla NATO, som tydligen inte skyr några som helst medel att hota oss lättkränkta Svenskar?

Nu när vi sitter i själva FNs säkerhetsråd så borde vi kanske lägga fram en resolution om sanktioner mot NATO.. utifall de inte skärper sig.. jag tror att iallafall Ryssland kan tänka sig ställa sig positiv till en sådan resolution?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-23 23:25 #46 av: Zepp

Förresten hur lyckades Finnarna komma med ett militärt fordon över Torne älv?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-24 07:54 #47 av: Jimmy.L

Det finns väl vissa bitar där gränsen inte går vid älven?

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-24 16:19 #48 av: Zepp

Nope.. Torne älv är gräns mot Finland hela vägen upp till Norge!

Då tror jag mer på att någon oansvarig person tagit bilen för att handla på Systembolaget i Haparanda?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-24 22:14 #49 av: KimE

Torne, Muonio och Könkämä älvar är gräns till finland. Världens öppnaste gräns har broar inget problem att ta sig ut eller in.

Anmäl
2017-02-25 06:12 #50 av: Mr_Si

Cornucopia har räknat på vad en tredje svensk brigad skulle kosta: http://cornucopia.cornubot.se/2017/02/vad-skulle-en-tredje-svensk-brigad-kosta.html

Anmäl
2017-02-25 07:58 #51 av: Jimmy.L

#50 Kostnaden var inte så farligt, tyvärr så är Sverige för dåliga med att göra fynd på andrahandsmarknaden där är Finland mycket bättre. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-02-25 12:58 #52 av: Zepp

#49

Mm.. medveten om att älvf*n byter namn här och var.. likt förbannat så är gränsen mellan oss och Finland vattendrag!

Såå.. jovisst, de har kört över någon bro, no snack om saken.. troligen den mellan Haparanda och Torneå.. för att handla på Systembolaget?

Såå.. iomed att jag sett älven själv.. så har de kört över en bro eller på isen.. även Finnar borde märka när de passerar en älv?

Och med tanke på min egen syn, ioförsej på sommaren, så är jag rätt tveksam till om älven faktiskt är farbar med fordon ens på kallaste vintern?

För övrigt så lär det förekomma en hel del smugglingstrafik över den gränsen.. från Finland mest Diesel, från Sverige mest snus?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2017-02-27 08:39 #53 av: KimE

Det kan finnas plogade isvägar över på 90 talet smugglades diesel i lastbil på farliga isvägar över älven.

Anmäl
2017-02-27 20:29 #54 av: Zepp

Det upprättas officiella isvägar över Kvarken varje år vad jag förstår?

Men.. om det skall räknas som kränkning så skall det vara ett sk statsfordon.. dvs en miltärt registrerat fordon.

Smugglare kör sällan sådana, så min hypotes återstår.. bron mellan Torneå och Haparanda!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.