2016-12-08 08:44 #0 av: KimE

Båda länderna kommer att delta i NATOs luftlägesbild och missilförsvar , de ska i fortsättningen ansvara för att försvara sitt eget luftrum men om förmågorna tillfälligt brister ska det andra landet gå in och stötta enligt det mottagande landets lagar.

http://enrsi.rtvs.sk/articles/news/121985/slovakia-and-czech-republic-cooperate-in-airspace-protection