2016-10-24 19:37 #0 av: Jimmy.L

Pol Pot ska ha kallat landminan den perfekta soldaten. Under tre decenniers krig placerade olika fraktioner ut oräkneliga av dessa dolda dödsfällor i Kambodjas jord. Fem miljoner av dem beräknas fortfarande ligga kvar. Minröjning är dyrt, tidskrävande och farligt. Men Kambodja har ett nytt vapen i kampen mot minorna – råttor.

http://www.svd.se/rattan-beatrice-tranas-till-att-bli-minrojare