2016-06-09 09:47 #0 av: Jimmy.L

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beställt utrustning som ska göra det möjligt att upptäcka kemiska, biologiska och radioaktiva hot. Utrustningen ska levereras av Saab.

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/saab-levererar-testutrustning-om4170182.aspx