2016-01-06 17:13 #0 av: Jimmy.L

I ett nytt memo redovisas militärutgifternas utveckling i Östersjöländerna. Sammanställningarna innehåller även prognoser till 2020.

http://www.foi.se/sv/nyheter/Press--nyheter/Nyheter/2015/Ostersjolandernas-militarutgifter-/