2015-12-22 14:10 #0 av: Jimmy.L

Förmåga att verka i vinterklimat, eller subarktiska miljöer, kan vara livsavgörande. Även det mest vältränade förbandet eller enskilde individen kan hamna i kritiska situationer om man inte är förberedd och van att hantera kyla, vind och snö. Kunskaperna kan också användas i andra extrema miljöer. Vet du hur du ska agera i kallt klimat kan du också hantera ett mycket varmt klimat.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/norrbottens-regemente-i-19/forsvarsmaktens-vinterenhet/vinterenhet-tipsar/