2015-11-28 15:53 #0 av: Jimmy.L

Du sitter i en bandvagn. Kompaniet har lämnat flygbasen där ni är stationerade och närmar er en radiolänkmast. Ni skyddar basen mot sabotage och masten är viktig för verksamheten. Motorernas dån tonas ner. Luckorna öppnas och du möts av den kalla vinden. Snabbt tar ni eldställning för att skydda de som lastar ur. Sedan ger plutonchefen order om framryckning. Du kontrollerar utrustningen en sista gång och nickar mot gruppchefen. Din grupp går i täten.

http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/befattningar/skyttesoldat-hemvarnet/