2015-09-24 19:54 #0 av: Jimmy.L

Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) misstänker att en främmande underrättelsetjänst avlyssnar hans telefon. Han har upprepade gånger, då han har diskuterat säkerhetspolitik, råkat ut för märkliga störningar på telefonlinjen. HBL:s samtal med Kanerva avbröts också av en besynnerlig digital störning. Carl Haglund, SFP, har exakt likadana erfarenheter som Kanerva från tiden som försvarsminister.

HBL