2015-08-26 15:59 #0 av: Jimmy.L

De byggdes för över 100 år sedan för att försvara Stockholm mot Ryssland. Nu vill Täby hembygdsförening att betongbunkrarna och skyttevärnen i den så kallade korvlinjen ska fornminnesmärkas och skyddas för framtiden.

Stockholmdirekt