2015-08-23 12:43 #0 av: Jimmy.L

Säpo konstaterade i mars att Ryssland bedriver krigsförberedelser mot Sverige. Månaden senare kom boken ”Sovjetisk invasion av Sverige” som visar hur Sverige kartlades under kalla kriget. Byggnader för statlig verksamhet märktes ut som lila, militär- och kommunikationsanläggningar var gröna. Se kartorna och läs om tidigare underrättelseofficer Bo Sunnefeldts slutsats: ”Mätningar på plats måste ha gjorts”. Källa: Sovjetisk invasion av Sverige (SMB 2015).

SvD