2015-08-11 20:39 #0 av: Jimmy.L

Så här skriver marinbasen på Facebook:

"Den 11 augusti, fyller bogserbåten Heros 60 år. Under alla sina år i Försvarsmakten har hon tillhört Ekipaget i Karlskrona. På den senaste och sannolikt sista sjövärdighetsbesiktningen blev resultatet blanka papper. Det innebär en topprestation och en stor eloge till alla som tagit hand om henne, från värnpliktiga till anställda och officerare."

https://www.facebook.com/Marinbasen/photos/ms.c.eJw9ysERACAIA8GOHARCSP~_N~_UB97twJxWSI9PDOpTEyWgKeaxuqfP8~_f1~_nzW8HkDYQXA~-~-.bps.a.956747344389956.1073741841.143364459061586/956747397723284/?type=1&theater