2015-08-09 16:16 #0 av: Zepp

Saab 1300-71D Vindtunnelmodell.jpg


Saab 36, som var det slutgiltiga resultatet av Flygplan 1300-projektet och senare gavs den militära beteckningen A 36, var ett överljudsbombplan planerat av Saab under 1950-talet.

Planet hade kunnat bära atombomber på upp till 800 kg om sådana hade tagits fram inom ramen för det svenska kärnvapenprogrammet. Räckvidden för A 36 beräknades till 410 km och var alltså tillräcklig för bombning av mål i Baltikum som då tillhörde Sovjetunionen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_36