2015-07-09 07:26 #0 av: Jimmy.L

Det finns brister i övervakningen av vidareförsäljningen av vapen som säljs till utlandet. Forskningsnätverk prickar också Finland för att ha en splittrad praxis då det kommer till licenser för vapenexport.

Svenskayle