2015-06-15 18:50 #0 av: Jimmy.L

Operation Urdarmåne pågår i Norrbotten. Det handlar om en beredskapsövning för främst cheferna och deras staber.

Kuriren