2015-05-29 07:45 #0 av: Jimmy.L

Andra världskriget rasade i vår närhet och behovet av att skydda hembygd var påtagligt. Spontana “enheter” för att värna om hemmet bildades tidigt, dock utan lagligt stöd. Ett riksdagsbeslut kom den 29 maj 1940 som ledde till Hemvärnets bildande.

Försvarsmakten