2015-04-22 14:32 #0 av: Jimmy.L

Forskningsfartyget Aranda fick väja för en rysk ubåt öster om Gotland, enligt Finlands miljöcentral. Förutom den finländska besättningen finns en svensk forskargrupp ombord på Aranda.De ska inte ha upplevt situationen som hotfull.

DN