2015-04-20 17:33 #0 av: Björn.B

Försvarsmaterielkoncernen Patria har avslutat samarbetsförhandlingarna som inleddes inom affärsverksamheten Land i februari. Förhandlingarna slutade i att 55 tjänstemän och 19 arbetare sägs upp före månadsskiftet.

http://hbl.fi/nyheter/2015-04-20/752269/patria-sager-upp-over-70