2015-04-02 20:25 #0 av: Jimmy.L

När det nya säkerhetsläget i vårt närområde ska beskrivas råder det delade meningar om hur det ska göras. Professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell menar att vi är tillbaka i kalla kriget. Andra experter hävdar att så inte alls är fallet, bland annat överbefälhavaren. ”Att tala om ett nytt kallt krig är missvisande och leder oss fel i de försvarspolitiska slutsatserna”, sade Sverker Göranson i januari. Han deklarerade också att ”någon förhöjd risk för ett väpnat angrepp mot Sverige ser vi inte i dag”.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskt-signum-farligt-i-nytt-kallt-krig_4458011.svd