2015-03-25 13:22 #0 av: [Söderort]

Ett exportförbud av försvarsmateriel till länder som inte anses vara demokratiska skulle kraftigt försämra försvarsföretagens förmåga att förse det svenska försvaret med produkter och tjänster, skriver Robert Limmergård, Säkerhets- och försvarsföretagen.

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3895349.ece#.VRKTBkf1svo.twitter