marinen

Finländska marinen

2015-02-07 11:20 #0 av: Jimmy.L

Varvet i Helsingfors får knappast någon beställning då marinens nya krigsfartyg börjar byggas om några år. Flera källor som HBL talat med uppskattar att de nya krigsfartygen inte kan byggas i Helsingfors. Orsaken är att varvet ägs av ett ryskt statsbolag.

http://hbl.fi/nyheter/2015-02-06/717226/finska-krigsfartyg-byggs-knappast-pa-ryskagt-varv

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-02-18 07:24 #1 av: Jimmy.L

Marinen har belagt robotbåtarna av Raumaklass med användningsförbud, skriver Turun Sanomat.

http://hbl.fi/nyheter/2015-02-18/722141/ts-robotbatar-far-inte-anvandas

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-05-03 08:44 #2 av: Jimmy.L

Finland vill hyra eller köpa två svenska ubåtar. Artikeln är på finska men går att översätta

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-05-22 07:12 #3 av: Jimmy.L

Försvarsminister Carl Haglund har gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå upphandlingskontrakt med Atlas Elektronik Finland Oy om en totalrenovering av tre minflottar i Pansio-klassen. Genom upphandlingen kan minflottarnas livscykel förlängas och fartygens minsänkningskapacitet upprätthållas. Dessutom utvecklas fartygsklassens kapacitet att genomföra tunga sjötransporter och att vara moderfartyg. Upphandlingen hänför sig till utvecklandet av marinen som helhet. Den har genomförts som offerttävlan mellan utvalda leverantörer. Det totala värdet av upphandlingen uppgår till 23,7 miljoner euro och leveranserna sker under åren 2015-2017.

Länk

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-06-04 07:41 #4 av: Jimmy.L

Det här är nästa generationens båt för kustjägare, som att gå från analogt till digitalt. Marinen lovordar de första nya landstigningsbåtarna.

Svenska yle

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-06-04 11:57 #5 av: ElLobo

Verkar vara en bra båt.

Anmäl
2015-06-04 12:00 #6 av: Jimmy.L

Ja och påminner lite om stridsbåt 90.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-09-26 10:07 #7 av: Jimmy.L

Finland startar ett projekt för att ersätta gamla fartyg inom Marinen. Fyra nya fartyg ska skaffas i stället för sju gamla som småningom blir föråldrade.

http://canews.fi/sv/node/607/?newsID=99832840.htm

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-11-12 08:06 #8 av: Jimmy.L

Tidig morgon nalkas Nylands brigads landstigningsbåtar nästan ljudlöst stranden vid Pansio i Åbo. Landstigningsoperationen är en del av marinens huvudövning i år där trupper från marinens samtliga förband medverkar.

HBL

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-12-01 18:38 #9 av: Jimmy.L

Nylands brigad letar nu efter avtalssoldater för marinens nya båtar, Jehuna. Avlönade soldater behövs eftersom beväringstiden inte räcker till när man utbildar manskap för de nya stora strids- och landstigningsbåtarna.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/12/01/vill-du-kora-forsvarets-nya-jehubat

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-12-14 12:15 #10 av: KimE

Finlands gränser,fettfri mjölk och fjärrstridsförmåga. Ersättare till sjömålsrobot rbs 15 mfl.


https://fmashiri.wordpress.com/2015/12/14/gransdragning-finlands-forsvarsformaga-del-3/

Anmäl
2015-12-14 12:21 #11 av: Jimmy.L

Finnarna tycker jag gör helt rätt att skaffa robotar med lång räckvidd.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2015-12-14 12:35 #12 av: KimE

Ja måntro om de tänker sig rbs15 mk3+4 eller norska ny sjömålsmissil jsm? Svårt att välja robot innan de valt stridsflyg.

Anmäl
2015-12-29 20:57 #13 av: Jimmy.L

Marinen fick en ny kommendör på tisdag. Det är konteramiral Veijo Taipalus som nu leder marinen. Han tar över uppgiften efter vice amiral Kari Takanen, som blir chef för huvudstaben.

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/12/29/ny-kommendor-viktigt-att-marinen-far-nya-fartyg

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-02-28 20:37 #14 av: Jimmy.L

Många är intresserade av ATU-kursen som erbjuder specialutbildning för internationell krishantering. Nylands brigad bedriver fortgående internationellt samarbete – i de multinationella övningarna medverkar också reservister.

Länk

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2016-06-02 06:56 #15 av: Jimmy.L

En reservist har dött av en skottskada under en repövning vid marinens garnison i Obbnäs i Kyrkslätt på onsdagen.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/01/dodsfall-under-repovning-i-obbnas

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-03-07 05:36 #16 av: KimE

Finska kustbevakningens OPV Meriharku ska till medelhavet för att bevaka EUs gränser med en besättning från åtta länder.

http://www.janes.com/article/68489/finland-dispatches-opv-back-to-the-mediterranean

Anmäl
2017-06-01 13:48 #17 av: Jimmy.L

Sjöstridsövningen MTH-17 är en återligen återkommande övning för marinens kustförband och marina förband.

https://www.hbl.fi/artikel/sjostridsovningen-mth-17-avslutas-pa-torsdag-se-hbls-video/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-08-03 20:56 #18 av: Jimmy.L

Enligt Olycksutredningscentralens rapport berodde båtolyckan i Obbnäs skärgård i Kyrkslätt i november bland annat på okunskap om båtens exakta position. I olyckan var ett tjugotal beväringar från Nylands brigad inblandade.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/03/bevaringar-stotte-pa-grund-i-obbnas-okunskap-och-oforsiktighet-orsaker-enligt

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-08-23 18:49 #19 av: Jimmy.L

Minjakten MHC Katanpää från Finland kommit på besök till Sverige och Stockholm. Fartyget ligger vid Skeppsbron och stannar till söndag kväll.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-08-24 17:04 #20 av: Jimmy.L

Lördag 26 augusti bjuder minjakten MHC Katanpää från Finland in till öppet skepp vid Skeppsbron.

Datum: Lördag 26 augusti
Tid: kl. 11-15
Plats: Skeppsbron 105 (vid Tullhus 1)

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-11-04 09:37 #21 av: Jimmy.L

Russarö utanför Hangö är fortfarande ett viktigt övningsområde för marinen. I dag finns det inga planer på att lämna ön, som används cirka 20 veckor om året.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/03/marinen-overger-inte-russaro-bade-ekonomiskt-och-andamalsenligt-att-ova-utanfor

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-12-02 22:08 #22 av: Jimmy.L

Finsk Ka skjuter.

https://twitter.com/Maavoimat/status/936606270324342784

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2017-12-20 08:53 #23 av: Jimmy.L

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 19 december 2017 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att underteckna avtal om grundlig renovering av robotbåtarna i Hamina-klassen.

http://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=9045

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-01-04 17:42 #24 av: Jimmy.L

Saab Dynamics har tecknat ett kontrakt gällande produktion och leverans av den nya lätta torpeden till den finska marinen.

https://nwt.se/karlskoga-degerfors/2018/01/04/finland-koper-ny-torped

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-01-05 08:41 #25 av: KimE

Patria med SAAB som största underleverantör får kontrakt att livstidsförlänga Hamina klassen av korvetter.

http://www.defense-aerospace.com/article-view/release/189610/patria%2C-saab-win-mid_life-upgrade-of-finnish-facs.html

Anmäl
2018-01-31 15:34 #26 av: Jimmy.L

Den finska marinen har valt att uppgradera sina robotbåtar av Hamina-klass med fartygsartilleripjäser från BAE Systems Bofors.

https://nwt.se/karlskoga-degerfors/2018/01/31/finland-valjer-bae-systems-bofors

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-02-07 20:50 #27 av: KimE

Finland köper amerikanska surface-air och sjömåls robotar de ersätter rbs15 med harpoon.

https://warisboring.com/finland-is-bolstering-its-navy-with-american-missiles/

Anmäl
2018-02-07 22:49 #28 av: Zepp

Och där gick det Nordiska försvarsammarbetet i graven?

Dvs det var.. och det förblir en våt dröm?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2018-02-08 08:08 #29 av: Jimmy.L

#28 Du har missat att dom beställer fast allmålspjäser från BAE Systems Bofors.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-03 07:15 #30 av: Jimmy.L

Nu är försvarsmakten klar med röjningsarbetet i farleden in till Karleby hamn. Det innebär att man kan inleda muddringen av farleden som ska bli 14 meter djup.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/09/02/rojningen-av-sprangamnen-utanfor-karleby-hamn-ar-klar-resulterade-i-tiotals

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-24 08:54 #31 av: Jimmy.L

Finlands försvarsminister avrundade starkt veckan som gick med att ge Försvarsmaktens logistikverk (motsvarigheten till FMV) uppdraget att anskaffa luftförsvar för de fyra kommande korvetterna av Pohjanmaa-klass, viktiga komponenter i projekt Flottilj 2020. Multifartygen byggs på hemmaplan medan sensorer, skydd och beväpning tas in genom köp utomlands.

https://sempermiles.se/forsvarspolitik/lv-robotsystem-valt-och-ska-upphandlas-for-nya-finska-korvetterna/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-24 20:49 #32 av: KimE

ESSM har fungerat för att skjuta ner sjömålsrobotar skickade av Huhtirebeller mot amerikanska fartyg. Den mindre Umkhonto roboten som också används av Finland har varit påtänkt för Visbyklassen.

Anmäl
2019-09-03 10:08 #33 av: Jimmy.L

Försvarsmakten, försvarsministeriet och varvet Rauma Marine Constructions (RMC) har slutligen kommit överens om en beställning av fyra nya korvetter för Marinen.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/03/raumovarvet-och-forsvarsmakten-overens-varvet-far-bygga-fyra-nya-korvetter

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.