Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
övrigt

Sveriges framtida försvar -- del 12

2014-05-28 12:12 #0 av: ElLobo

Diskussionen om Sveriges framtida försvar fortsätter.

Tidigare länkar:

Anmäl
2014-05-28 12:42 #1 av: Jimmy.L

Det rör på sig i Natodiskussionen. I september håller organisationen toppmöte. Något senare presenteras den svenska utredningen om framtida försvarssamarbeten. Över båda vilar förstås Vladimir Putins skugga. Den ryske presidenten säger att det inte är aktuellt att omstarta kalla kriget. Hans handlingar pekar åt ett annat håll.

http://www.dn.se/ledare/signerat/rakna-inte-med-nato-utryckning/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-28 14:15 #2 av: [ludden]

Lika bra att rösta om det så slipper vi denna debatt.

Anmäl
2014-05-28 14:40 #3 av: [ludden]

MSB har idag lämnat en rapport till regeringen om hur arbetet med att förbereda samhället för höjd beredskap – dvs. krig och krigsfara – kan återupptas. Rapporten beskriver också hur samarbetet mellan Försvarsmakten och det övriga samhället kan utvecklas.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Sa-kan-arbetet-med-att-forbereda-samhallet-for-hojd-beredskap-aterupptas/

Anmäl
2014-05-28 16:08 #4 av: Jimmy.L

I dag har Försvarsmakten lämnat ett förslag till regeringen på hur organisationen ska se ut efter 2018. I förslaget redovisas Försvarsmaktens planering för att lösa den av regeringen ställda uppgiften (RB 5) om lönekostnadsminskningar med 500 miljoner kronor 2019. Förslaget innehåller också Försvarsmaktens egna reduceringar mot sedan tidigare planerade personalvolymer.

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/05/forsvarsmaktens-forslag-pa-ny-organisation/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-28 16:34 #5 av: [ludden]

Nej detta går bara inte hur har regeringen tänkt att vi ska försvara Sverige med fler nerskärningar?

Anmäl
2014-05-28 16:42 #6 av: Jimmy.L

Bara att hoppas att RB5 inte genomförs.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-28 18:24 #7 av: Jimmy.L

Lönekontoret i Boden kan läggas ner.

http://www.kuriren.nu/nknyheter/forsvaret-vill-lagga-ner-lonekontor-i-boden-7651851.aspx#.U4YB1d1C2Xw.twitter

Officersförbundet står till stor del bakom Försvarsmaktens redovisade budgetunderlag utifrån regeringsbeslut 5, RB5. Det stärker oss ytterligare i vår grunduppfattning att RB 5 borde upphävas.

http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=13304709&displaypage=TRUE

Försvarsmakten föreslår att besparingarna inom försvaret begränsas till 225 miljoner kronor till 2019. Bland de egna föreslagna besparingarna finns en avveckling av den rörliga operativa ledningen i Enköping.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5875554

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-29 16:41 #8 av: [ludden]

Stora nedläggningar men det är ju bara halva summan försvaret säger att man inte kan lösa sin uppgift om man skall spara 500 miljoner kr.

Anmäl
2014-05-30 13:38 #9 av: Jimmy.L

Sedan krisen i Ukraina inleddes har det svenska försvaret hamnat i fokus. Det är numera intressant att prioritera satsningar för en ökad försvarsförmåga i budgetarna.

http://www.vt.se/opinion/ledare/?articleid=7652941

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-30 17:02 #10 av: [ludden]

”Försvaret kan inte enbart bestå av plan och ubåtar”

http://www.svd.se/naringsliv/svep-valsnack_3607946.svd?sidan=4

Anmäl
2014-05-30 17:54 #11 av: [ludden]

Spara en halv miljard på lönekostnaderna! säger regeringen till försvaret. Nja, möjligen 225 miljoner. Och helst inte det heller, svarar Försvarsmakten.

http://www.kuriren.nu/nknyheter/spara-mer-eller-mindre-odesfraga-for-forsvaret-7654600.aspx#.U4ilos3V2dM.twitter

Anmäl
2014-05-31 07:24 #12 av: Jimmy.L

Curt Haglund i Halmstad undrar varför Sverige inte går med i Nato. Ett samarbete finns men Sverige är inte medlem i den den militära alliansen.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=5876234

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-01 13:47 #13 av: [ludden]

Måste finnas stöd hos vår befolkning för Nato medlemskap.

Anmäl
2014-06-02 10:19 #14 av: Jimmy.L

Försvarsberedningen har nu till regeringen överlämnat den försvarspolitiska rapporten Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Det finns en bred politisk samsyn att stärka försvaret ytterligare och beredningen presenterar konkreta förslag för att höja försvarets förmågor. Satsningarna uppgår till 27 miljarder kronor extra under nästa försvarsinriktningsperiod. De ökade resurserna ska bland annat användas till satsningar på personal, ny materiel och utökad övningsverksamhet.

http://www.nt.se/opinion/debatt/ett-starkare-forsvar-for-en-osaker-tid-9846694.aspxBildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-04 07:59 #15 av: Jimmy.L

Vår vilja att tillsammans med andra partier åstadkomma en realistisk och verklighetsförankrad finansiering av det svenska försvaret står fast. Det skriver Peter Hultqvist (S).

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-ar-beredda-att-gora-upp-om-forsvaret_3626710.svd

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-04 18:19 #16 av: [ludden]

Det är för oss tidigare försvarsanställda glädjande att Kristdemokraterna nu är drivande i försvars- och säkerhetsfrågor. Det skriver sex Kristdemokrater i Karlstad och Hammarö.

http://www.vf.se/asikter/debatt/ar-sverige-ett-sakerhetshal%E2%80%9D#.U489eEk_2nM.twitter

Anmäl
2014-06-12 12:32 #17 av: Jimmy.L

Häromdagen presenterade Försvarsberedningen sin slutrapport, som ska ligga till grund för nästa års försvarsbeslut.

http://www.vf.se/asikter/debatt/starkare-svenskt-forsvar-men-ocksa-natomedlemskap

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-16 14:21 #18 av: [ludden]

I en ny försvarsekonomisk rapport från FOI diskuteras obalansen mellan försvarets uppgifter och finansiering. Beräkningarna visar bland annat att köpkraften minskat, kostnadsökningar inte kompenserats fullt ut och att rationaliseringsmöjligheter överskattats.

Anmäl
2014-06-17 16:04 #19 av: Jimmy.L

Torbjörns Björlund är Norrköpingsbo och vänsterpartistisk riksdagsledamot sedan 2006. Som ledamot i försvarsutskottet och Försvarsberedningen är han en politisk tungviktare i försvarsfrågor. Som vi vet har just försvarspolitiker haft en del att göra under våren, allt sedan despoten i Kreml beslutade sig för att invadera Ukraina och annektera Krim-halvön.

http://www.nt.se/opinion/ledare/var-nasta-forsvarsminister-9901752.aspx

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-17 17:09 #20 av: [ludden]

Hoppas inte han blir ny försvarsminister det skulle vara ett stort misstag att sätta han på den posten.

Anmäl
2014-06-20 16:58 #21 av: Jimmy.L

Moderaterna har varit och är för ett svenskt Nato-medlemskap även om statsminister Fredrik Reinfeldt och regeringen sällan eller aldrig talar om frågan. Inte ens under den säkerhetspolitiska turbulens som råder efter Rysslands invasion av ett fredligt grannland.

http://www.nt.se/opinion/ledare/diskutera-nato-pa-allvar-9912940.aspx

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-23 07:44 #22 av: Jimmy.L

I dag finns inget regemente på Gotland men Christer undrar om det kommer att byggas upp ett.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=5890714

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-23 09:39 #23 av: Göteborgaren

Har man sålt dom byggnader som man hade förut på ön?

Anmäl
2014-06-23 10:02 #24 av: Jimmy.L

Tror dom är sålda så det blir att försöka hyra eller bygga nytt.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-23 12:52 #25 av: [ludden]

Fi vill halvera försvaret.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19100382.ab

Anmäl
2014-06-23 20:31 #26 av: Jimmy.L

Försvarsministern angriper fi.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19103181.ab

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-24 12:44 #27 av: [ludden]

Hennes parti är likadan som vill spara på försvaret.

Anmäl
2014-06-24 17:15 #28 av: [ludden]

”Vi kommer till valet i höst att verka för ett svenskt medlemskap i Nato”, skriver Alfred Askeljung och Daniel Bartenius.

Anmäl
2014-06-24 17:20 #29 av: [ludden]

Fyra av tio vill återinföra den allmänna värnplikten och stödet är betydligt starkare hos centerpartister, moderater och kristdemokrater än bland socialdemokrater och vänsterpartister. Det framgår av Som-undersökningen vid Göteborgs universitet som presenterades på måndagen.

http://www.svt.se/nyheter/sverige/manga-vill-aterinfora-varnplikten

Anmäl
2014-06-24 19:58 #30 av: Göteborgaren

Jag är en av dom som även vill se värnplikt igen.

Anmäl
2014-06-25 14:32 #31 av: Göteborgaren

1994-2006 satt jag i försvarsberedningen, vilket sammanföll med den nedrustning av Sveriges försvar, som Socialdemokraterna genomförde med stöd av Centern och Miljöpartiet. Då jag hade ett mycket gott samarbete med de kunniga moderata försvarspolitikerna Henrik Landerholm och Gunnar Hökmark, blev jag bestört när moderater i regeringsställning i stället fortsatte den inslagna nedskärningsvägen.

http://norrteljetidning.se/debatt/1.2538886-tragisk-kollaps-i-forsvarspolitiken

Anmäl
2014-06-25 16:55 #32 av: Jimmy.L

"Tvärtemot vad Enström påstår har Feministiskt initiativs säkerhetspolitik en bild som överensstämmer med den verklighet vi har att förhålla oss till", skriver Katerin Mendez från Feministiskt Initiativ. 

http://nyheter24.se/debatt/771623-katerin-mendez-fi-nej-du-har-fel-karin-engstrom

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-25 19:40 #33 av: Göteborgaren

Fi och verkligheten jo tjena. 

Anmäl
2014-06-25 20:34 #34 av: Jimmy.L

Ja dom glömmer bort att ryssarna kränkte finska luftrummet i våras.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-25 20:35 #35 av: Göteborgaren

A och att dom övar en massa i östersjön.

Anmäl
2014-06-26 15:53 #36 av: [ludden]

Tror inget parti vill samarbeta med Fi om dom kommer in i riksdagen.

Anmäl
2014-06-27 17:31 #37 av: [ludden]

Regeringen fattar inom kort beslut om att tillåta Natotrupper på svensk mark. Beslutet har ett brett politiskt stöd i riksdagen och ses som ett led i utvecklingen för att kunna ge och ta emot internationellt stöd vid kris och krig.

http://www.fib.se/debatt/item/4321-sverige-oppnar-for-natotrupp

Anmäl
2014-06-27 17:47 #38 av: Göteborgaren

Det var bra beslut.

Anmäl
2014-06-28 12:21 #39 av: Zepp

Eh.. glöm det med NATO, tro inte det minsta på att NATO vill ta upp en medlem som inte vill försvara sig självt!

Ett medlemskap innebär snarare ökade försvarsutgifter.. då vi skall bli NATO-kompatibla och kunna delta på jämbördig nivå.. till lands, till sjöss och på haven!

Först måste vi bygga upp ett försvar som kan försvara vårt territorium.. sen kan vi ansöka om medlemskap!

Och då skall allt detta finansieras.. ser ingen annan möjlighet än att återinföra den gamla fastighetsskatten.. vilket är en politisk omöjlighet!

Såå.. genom kortsiktiga politiskt populära beslut så har vi dragit undan själva grunden för ett territoriellt försvar värt namnet!

Ett annat impopulärt förslag vore att dubbla bensinskatten, sänka pensionerna, barnbidragen osv!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-06-28 12:51 #40 av: Jimmy.L

Nu handlar det inte om medlemskap i Nato utan att vi ska kunna tillåta Natostyrkor på våran mark.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-28 13:07 #41 av: Jimmy.L

Om Socialdemokraterna bildar regering i höst vill de också inleda förhandlingar med de borgerliga partierna om försvaret. Det löftet ger Socialdemokraternas försvarstalesman Peter Hultqvist som kan bli näste försvarsminister.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/s-vi-lovar-forhandla-med-alliansen-om-forsvaret_3697338.svd

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-06-28 15:30 #42 av: julatopp7018

Tror aldrig man har varit så här oeniga om försvaret.

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-06-28 15:52 #43 av: Zepp

Tror aldrig man varit mer eniga om försvaret.. dvs, det får stå tillbaka för vallöften som gör att man vinner val!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-06-28 16:00 #44 av: julatopp7018

Hur får du det till enig när S vill höja anslagen M vill skära ner. Fi vill skrota halva försvaret.  Inga är överens idag hur försvaret ska styras. SD vill tillbaka med värnplikten. Och dom andra partierna kommer med olika förslag dom med Storgråter

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-06-28 16:48 #45 av: Zepp

Ja har man så kort perspektiv så kan man få det till lite vad som helst!

Och vad olika partier som får enskilda procentandelar av rösterna uttrycker räknar jag inte till den stora massan som kan få något som helst inflytande över en framtida försvarspolitik.

Ser man till ett lite längre perspektiv så är är det främst Socialdemokraterna och Centerpartiet som omhuldat ett svenskt försvar.. av väldigt många olika skäl förutom de rent militärt säkerhetsmässiga!

Moderaternas sk försvarsvilja sträckte sig inte längre än till att man valde mellan minskade skatter eller ett svenskt försvar!

Det handlar antagligen mer om att de främst företräder grupper som inte längre är bundna nationellt.. utan verkar internationellt över gränserna!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2014-06-28 18:42 #46 av: [ludden]

Inga partier vill backa om försvaret och har sina egna åsikter hur den ska styras kommer bli ett spännande val och höst. Risk för krig i riksdagen? 

Anmäl
2014-06-30 16:38 #47 av: Göteborgaren

S talaar om höjda skatter ska täcka deras budget då är det ju inga problem.

Anmäl
2014-07-03 07:26 #48 av: Jimmy.L

Regeringens budskap att försvaret fått mer pengar stämmer inte. Höjningar av försvarsanslaget har helt raderats ut av Finansdepartementet. Även alliansens vallöfte om mer pengar 2015 urholkas – höjningen blir i stället en minskning. Detta visar nya ekonomiska fakta som SvD i dag kan redovisa.

http://www.svd.se/nyheter/valet2014/foi-regeringens-forsvarshojning-en-minskning_3711804.svd

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-07-04 06:49 #49 av: Jimmy.L

I dag avslöjar Svenska Dagbladet att Moderaterna nästa år tänker dra ner på försvaret. Samtidigt som regeringen offentligt talar om höjda anslag har Finansdepartementet, lite i det fördolda, minskat det så kallade Försvarsprisindex, FPI. 320 miljoner

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article19163971.ab

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.