Tråden är låst och inga nya kommentarer kan skapas
övrigt

Sveriges framtida försvar -- del 11

2014-05-01 09:51 #0 av: ElLobo

Diskussionen om Sveriges framtida försvar fortsätter.

Tidigare länkar:

Anmäl
2014-05-02 21:12 #1 av: [ludden]

Jas Gripen redan testad med kryssningsrobotar

http://www.nyteknik.se/tidningen/article3823429.ece

Anmäl
2014-05-03 07:24 #2 av: Jimmy.L

Det låter ju bra att den kan bra den sortens robotar.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-07 08:24 #3 av: Jimmy.L

Den allmänna värnplikten är avskaffad och Försvarsmakten måste locka medarbetare som vilket annat företag som helst. För att fylla på resurserna ska 4 500 ungdomar rekryteras årligen. Lena Sköld fick uppdraget att stöpa om hela HR-stödet – från grunden.

http://www.prevent.se/Arbetsliv/Uppdrag/2012/Civil-skold-ska-fornya-forsvaret/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-08 07:54 #4 av: Jimmy.L

Fler svenskar vill se ett ökat samarbete med Nato.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-vill-att-sverige-okar-samarbetet-med-nato/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-10 09:13 #5 av: Jimmy.L

Försvarsmakten ska redovisa delar av FM Org 18 till uppdragsgivaren (Försvarsdepartementet, Regeringskansliet) den 30 maj.

http://www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Nyhetsarkiv/Nyhet?element_id=13100701&displaypage=TRUE


Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-10 12:29 #6 av: Jimmy.L

5 knäckfrågor om försvaret.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/5-knackfragor-om-forsvaret_3547160.svd?sidan=1

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-12 16:41 #7 av: Jimmy.L

Sverige ska inte vara en säkerhetsrisk när läget i Östersjön bedöms. Sverige ska vara ledande.

http://www.nt.se/ledare/default.aspx?articleid=9797286

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-13 15:54 #8 av: Jimmy.L

Försvarsberedningen är så oenig att den misslyckas med att lämna betänkande i morgon. I sista stund tvingas beredningen arbeta ett dygn extra för att nå en uppgörelse om Sveriges försvar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarsberedningen-forsenas_3555588.svd

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-13 17:35 #9 av: [ludden]

Dom framstår som idioter. 

Anmäl
2014-05-13 18:08 #10 av: Jimmy.L

Många som inte är förvånade att dom inte kommer överens.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-13 19:25 #11 av: julatopp7018

Man blir inte arg länge utan man rycker på axlarna.

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-05-14 07:13 #12 av: Jimmy.L

Socialdemokraterna (S) kräver i försvarsberedningen högre försvarsanslag, men regeringen har hittills sagt nej.

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18879850.ab

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-14 18:14 #13 av: Jimmy.L

RB 5 vill man genomföra 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Forsvarsmakten-och-regeringsbe_H112603/


Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-14 18:38 #14 av: [ludden]

Varför är hon så envis av sig med detta sparpaket som ingen vill ha. 

Anmäl
2014-05-15 07:36 #15 av: Jimmy.L

Vid halv-sju-tiden på morgonen idag återstod tre timmar innan försvarsberedningen ska lämna sitt betänkande till försvarsminister Karin Enström. Det är ännu oklart om det finns eller kan bli en uppgörelse över blockgränsen om försvaret framtida finansiering.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-skapa-bred-forsvarsuppgorelse_3560066.svd

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-15 10:07 #16 av: Jimmy.L

 

Socialdemokraterna och Moderaterna gör olika bedömningar om hur mycket pengar som ska satsas på försvaret de kommande åren. Socialdemokraterna vill öka investeringarna med 2 miljarder. Alliansens förslag ligger på 1,1 miljarder. "På tok för lite", säger Peter Hultqvist (S), ordförande i Försvarsutskottet.


Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-15 12:26 #17 av: [ludden]

Följande är man överens om

 • Antalet Gripenplan som ska beställas ska öka från 60 till 70.
 • Antalet ubåtar ökar till fem stycken.
 • Antalet övningar i Östersjön ska öka.
 • Ett ökat samarbete med de nordiska länderna ska utredas, bland annat en svensk-finsk marin styrka.
 • Mer avancerade flygningar i Östersjön.
 • Hemvärnet rustas med luftrobotar (robot 70) och granatkastare samt bygga broar.
 • Planerad anskaffning av luftvärnssystem med medellång räckvidd som har förmåga att bekämpa kryssningsrobotar. 
 • Beslutad anskaffning av luftvärnssystem med kort räckvidd. 
 • En luftvärnsbataljon tillförs inom kommande försvarsinriktningsperiod. Därefter tillförs ytterligare en luftvärnsbataljon till systemet
 • Dagens bataljonsartilleri i form av äldre granatkastare bör successivt ersättas med moderna system för att säkerställa förmågan att genomföra strid också mot kvalificerade motståndare.
 • Civilförsvaret ska ses över.


Det var lite av den långa rapporten som finns att läsa här

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/04/14/131a6135.pdf

Anmäl
2014-05-15 13:31 #18 av: Göteborgaren

Man är nöjd med endast 5 korvetter längs hela vår kust?

Anmäl
2014-05-15 17:48 #19 av: Jimmy.L

Om man ska hitta en vinnare så är det nog hemvärnet som ska rustas med robotsystem 70 och granatkastare.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-15 18:57 #20 av: julatopp7018

Ja hemvärnet får en uppgradering och kan då använda luftvärnsrobotar för att skydda viktiga hamnar och byggnader. 

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-05-15 19:35 #21 av: Jimmy.L

Bara att hoppas att det S lovar kommer att införas fast marinen har för få ytfartyg.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-15 19:37 #22 av: julatopp7018

Lite märkligt ändå att man skriver att försvaret ska utvecklas? Det gör dom ju redan idag med hjälp av övningar och utlandstjänst. 

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-05-15 19:41 #23 av: Jimmy.L

Har inte hunnit läsa den utan tog del av det ludden sammanfattade.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-15 19:44 #24 av: julatopp7018

Står såhär om marinen: 

Ytstridsförmågan vidmakthålls under perioden efter 2015 genom successiv uppgradering av korvetterna. Försvarsberedningen betonar vikten av att de fem Visbykorvetterna blir fullt operativa enligt nu gällande planering. Två korvetter av Gävleklass ska modifieras och livstidsförlängas för att kunna vara operativa in på 2030-talet. Idag utgör Robotsystem 15 det vapensystem med vilket Försvarsmakten kan bedriva kvalificerad ytstrid. Sjömålsrobotsystemet är av stor vikt för Försvarsmaktens sammantagna förmåga i höga konfliktnivåer. Robotsystem 15 når slutet på sin tekniska och operativa livslängd i perioden 2023-2025. Moderna sjömålsrobotar är en förutsättning för att korvetterna av Visby och Gävleklasserna ska vara operativt relevanta. Försvarsberedningen anser därför att ett modernt sjömålsrobotsystem på sikt ska ersätta robotsystem 15.

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-05-15 19:46 #25 av: Jimmy.L

Så robot 15 blir kvar till 2023-2025. Och inga nya fartyg i sikte fram till 2030 förutom 2 ubåtar det är märkligt.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-15 19:53 #26 av: Jimmy.L

Inget om RB 5 då? Kommer man genomföra den?

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-15 19:56 #27 av: julatopp7018

Är väldigt mycket att läsa igenom. Du får leta om du hittar det.

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-05-15 21:19 #28 av: Jimmy.L

Försvarsministern Karin Enström kan inte svara på om 75 miljoner som Moderaterna vill skjuta till kommer att räcka. Socialdemokraterna lär få ta strid mot miljöpartiet om försvaret och deras förslag om höjda anslag.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-16 06:47 #29 av: [ludden]

1 Ubåt skall byggas. Klart att det inte går att satsa på allt på en gång. Det man gör nu är att man försöker komma ikapp lite kommer ta mycket lång tid att rusta upp försvaret. 

Anmäl
2014-05-16 07:11 #30 av: [ludden]

Konkurrensverket ger FMV grönt ljus för upphandlingen av militära lastbilar, vilket innebär att Sverige nu köper in MAN-lastbilar tillsammans med Norge för 20 miljarder kronor. Dessutom räddas det politiska ansiktet på försvarssamarbetet mellan Norge och Sverige som hittills kantats av fiaskon.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/fmv-far-gront-ljus-for-lastbilsupphandling_3564028.svd

Anmäl
2014-05-16 10:44 #31 av: Jimmy.L

Kul att det blev en affär nu.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-16 10:51 #32 av: Jimmy.L

Mycket om Försvarsutskottet.

http://www.sn.se/asikter/opinion/1.2346309

http://www.ostran.se/OPINION/Det-tragiska-foersvarshaveriet

http://www.svt.se/nyheter/brak-om-forsvarspengar-ett-skambud

http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=9811963

Rusning till hemvärnet.

http://www.di.se/artiklar/2014/5/9/rusning-till-hemvarnet/

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-16 15:31 #33 av: Björn.B

Tycks finnas mycket åsikter om rapporten. Är den bra eller dålig?

Skärgårdskocken.

Anmäl
2014-05-17 05:51 #34 av: Jimmy.L

#17 Fyra nya taktiska transportflygplan skall inskaffas läste jag i rapporten. Fler övningar, Kryssningsrobot ska skaffas, Ny militär grundutbildning på 9–12 månader.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-17 15:00 #35 av: Göteborgaren

Hur lång är grundutbildningen idag då?

Anmäl
2014-05-17 15:39 #36 av: Göteborgaren

Under Ekots lördagsintervju sa Miljöpartiets språkrör Åsa Romson att Socialdemokraterna måste förhandla med dem även när det gäller nya Jas-plan. Det spelar ingen roll att det redan finns en politisk majoritet för att köpa tio nya plan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5865341&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Anmäl
2014-05-17 17:19 #37 av: Jimmy.L

Vad man skall rösta på senare i höst börjar bli lättare.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-19 11:27 #38 av: [ludden]

Miljöpartiet och Fi har en konstig syn på vårat försvar.

Anmäl
2014-05-20 06:33 #39 av: [ludden]

Genom att ifrågasätta Sveriges säkerhetspolitik ökar USA pressen på att vi bör gå med i Nato. Frågan är dock knappast så enkel som att det bara handlar om ja eller nej till medlemskap, vilket ofta förespeglas i den svenska debatten, skriver statsvetarna Michael Karlsson och Nujin Tasci.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nato-ar-inte-ett-alternativ-utan-flera_3566270.svd

Anmäl
2014-05-20 20:57 #40 av: julatopp7018

Vi ska inte förhasta oss än med att gå med Nato.

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2014-05-21 07:35 #41 av: Jimmy.L

Tycker inte det heller.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-21 08:19 #42 av: Jimmy.L

 I söndags röstade Schweiz befolkning nej till samarbete med Sverige om gemensam uppgradering av Jasplanet till världsmästarklass. Uppenbarligen lider inte Alplandets befolkning av samma rysskräck som Carl Bildt försöker kolportera i svenska slott och kojor. Både Alliansen och Socialdemokraterna befinns nu stå molokna, visserligen med olika grund för besvikelsen, och den mentala härdsmältan är nära.

http://na.se/asikt/svarasnabbt/1.2495721-dags-att-aterinfora-varnplikten

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-22 16:04 #43 av: Jimmy.L

Har inte sätt filmen än men det handlar om värnplikten.

http://folkochforsvar.se/index.php/fofplay_reader/items/allmaen-vaernplikt-20-vaegen-framat.html

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-27 10:02 #44 av: [ludden]

Försvarsberedningen har landat, eller kanske kraschlandat, med sin rapport. Man talar om u-båtar, fler JAS-plan, utökad övningsverksamhet, kryssningsrobotar och någon form av luftförsvar med långskjutande robotar.

http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=9845180#.U4Q4GN392cs.twitterAlliansregeringen vill kraftigt stärka försvarsförmågan – både på kort och på lång sikt. Både förbandsverksamhet och materiel föreslås få ökade anslag, med fokus på Östersjön och Gotland. Ökningen innebär att anslagen 2024 kommer vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag.

http://norran.se/asikter/debatt/alliansen-satsar-pa-forstarkt-forsvarsformaga-206472

Anmäl
2014-05-27 13:02 #45 av: [ludden]

Med hjälp av exakta kopior av driftsatta och kommande ledningssystem kan FMV verifiera uppgradering och utveckling i en säker miljö. Det är också nödvändigt att ha systemen framför sig rent fysiskt för att kunna göra en slutgiltig design och verifiera funktion. Det säger Ulrik Nylander, projektledare för FMV:s referensmiljöer för ledningssystem.

- See more at: http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Framtidens-ledningssystem/#sthash.HDMgVEqN.dpuf

Anmäl
2014-05-27 20:46 #46 av: Jimmy.L

Lite ot men Försvarsminister Karin Enström besökte Arsenalen idag undrar om hon kollade in vad som finns som reserv Skrattar.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-27 20:55 #47 av: ElLobo

Gapskrattar

Anmäl
2014-05-28 08:03 #48 av: Jimmy.L

Den besparing på en halv miljard kronor som svenska försvaret står inför kommer inte behöva genomföras fullt ut. Det signalerar nu försvarsminister Karin Enström.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5874508

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2014-05-28 10:08 #49 av: [ludden]

#46 Hehe ja eller så kollade hon in hur mycket plats det fanns för mer.

#48 Vilken vändning.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.