Etikettmarinen
Läst 4139 ggr
[Jimmy.L]
2012-11-29, 09:31

HMS Wachtmeister (26)

HMS Wachtmeister (26) tidigare (10), var en jagare i svenska flottan som byggdes vid Lindholmens varv i Göteborg och sjösattes den 19 december 1917 som andra och sista jagare i Wrangelklassen. Wachtmeister var systerfartyg till HMS Wrangel. Fartyget var med sin syster bland de modernaste jagarna i världen strax efter första världskrigets slut. Fartygsnamnet kommer ifrån adelssläkten Wachtmeister.

Foto: commons.wikimedia

Wachtmeisters skrov var byggdt av nitat stål. Fartyget hade likt tidigare jagare ingen riktig överbyggnad i fören, utan hade enbart en skyddande vägg för om kommandobryggan. I aktern fanns en liten överbyggnad. Framdrivningsmaskineriet bestod av fyra ångpannor vilka levererade ånga till två ångturbiner som drev var sin propeller. Maskineriet genererade en effekt på 11 500 hästkrafter vilket gav en maxfart på 34 knop. Varje panna hade var sin skorsten vilket gav fartyget hela fyra stycken skorstenar. De två ångturbinerna var av en ny typ med reduktionsväxel, vilket innebar att turbinens varvtal kunde växlas ned för att sänka propellerns varvtal, vilket gav maskineriet en bättre verkningsgrad.

Vid leveransen bestod fartygets huvudartilleri av två stycken 7,5 cm kanoner m/12 som var placerade på för- respektive akterdäck. Närskyddet bestod av två 6,5 mm kulsprutor m/14 som stod på var sin sida om kommandobryggan. Torpedbestyckningen bestod av sex stycken 45,7 cm torpedtuber m/14. Fyra av dessa stod som på den föregående klassen i två dubbelställ på huvuddäck. Vad som var nytt var att ytterligare två var placerade bakom luckor i förliga delen av skrovet.

Wachtmeister byggdes vid Lindholmens varv i Göteborg, som även byggt systerfartyget, och sjösattes den 19 december 1917. Efter provturer och bestyckning levererades hon till marinen den 19 oktober 1918.

År 1923 förlovade sig kronprins Gustav Adolfs med Louise Mountbatten, och förlovningen ägde rum i England. Den 28 juni avgick därför Wachtmeister från Karlskrona tillsammans med systerfartyget Wrangel och alla de tre fartygen i Sverigeklassen, och den 2 juli inlöpte man till Sheerness, där paret besökte fartygen. Ett par dagar senare gick färden vidare till Rosyth, där man besökte den engelska atlantflottan, och därefter gick man tillbaka till Sverige.

Under en övning på kvällen den 8 juni 1922 blev Wachtmeister rammad strax för om bryggan av jagaren HMS Vidar (23). Tre personer som befann sig i Vidars förskepp blev allvarligt skadade, en avled senare under transport till sjukhus. Wachtmeister fick en 20 meter lång intryckning av skrovet och tre personer kastades i vattnet, dessa kunde snart räddas. Vidar bogserades in till Bergkvara medan Wachtmeister för egen maskin kunde ta sig till Karlskrona. Båda jagarna var reparerade och i tjänst redan året efter.

I mitten av 1920-talet byggdes fartygets ångpannor, som från början var koleldade, om till oljeeldning.

År 1939 ombestyckades fartyget, då de förliga två torpedtuberna togs bort och en 25 mm luftvärnsautomatkanon tillkom. Vidare byttes de två kulsprutorna ut mot en 8 mm luftvärnskulspruta m/36 som monterades på aktra bryggan och två stycken sjunkbomsfällare med 16 sjunkbomber m/24. Under början av andra världskriget ingick Wachtmeister tillsammans med systerfartyget i Göteborgseskadern. Vintern 1940-1941 fick fartyget nya pannor, men redan under senhösten 1943 lades hon i materielberedskap i Stockholm.

Källa: Svenska wikipedia 2012-11-29

[julatopp7018]
2012-11-29, 12:37
#1

Hade varit kul att se bilder på hur dom här gamla fartygen såg ut inne i själva fartyget.

[Björn.B]
2012-11-29, 15:06
#2

Skrovet gillar jag inte, ser inte någon vidare snyggt ut.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[Jimmy.L]
2012-11-29, 18:48
#3

Ja om någon sitter på gamla bilder från fartyg får man gärna posta dom.

Upp till toppen