Etikettarmen
Läst 4244 ggr
[julatopp7018]
2012-11-27, 08:58

Göteborgsgruppen (hemvärn)

Göteborgsgruppen var en svensk militärdistriktsgrupp inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 2000 och 2005. Förbandets stab var förlagd inom Göteborgs garnison i Göteborg i Västergötland.

Foto commons.wikimedia

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni år 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Västra Götalands försvarsområde (Fo 32). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län.

Då Bohusdalgruppen, Skaraborgsgruppen och Älvsborgsgruppen redan var organiserade som försvarsområdesgrupper inom Västra Götalands län, kom endast Göteborgsgruppen att tillkomma inom länet den 1 juli 2000. Försvarsområdesgrupperna överfördes i sin tur den 1 juli 2000 från Västra Götalands försvarsområde (Fo 32) till Södra militärdistriktet (MD S).

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Göteborgsgruppen och Älvsborgsgruppen skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Elfsborgsgruppen (EBG), vilken överfördes den 1 januari 2006 från Södra militärdistriktet (MD S) till Försvarsmedicincentrum (FömedC).

Gruppen var förlagd i Göteborg och dess främsta uppgift var att utbilda hemvärn och stödja frivilligverksamheten i Göteborgs kommun. Vid nedläggningen organiserades fyra hemvärnsbataljoner samt en musikkår;

  • Atle hemvärnsbataljon
  • Göteborgs hemvärnsbataljon
  • Göteborgs skärgårds hemvärnsbataljon
  • Hisinge-Inlands hemvärnsbataljon
  • Hemvärnets Musikkår Göteborg

Källa sv.wikipedia 2012-11-27

[Jimmy.L]
2012-11-27, 09:45
#1

Håller dom till på något regemente eller har dom egna lokaler?

[julatopp7018]
2012-11-27, 11:57
#2

Den här är nerlagd.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen