Etikettmarinen
Läst 6180 ggr
[julatopp7018]
2012-11-08, 18:52

HMS Carlskrona (P04)

HMS Carlskrona (P04), tidigare (M04), är ett örlogsfartyg tillhörande den svenska marinen.

Foto commons.wikimedia

Från början byggdes fartyget som minfartyg och användes även från 1982 till 2005 som flottans långresefartyg. År 2002 genomgick fartyget en halvtidsmodifiering och 2007 beslutades att fartyget skulle byggas om till signalspaningsfartyg för att ersätta HMS Orion (A201). Dessa planer ändrades emellertid och fartyget byggs istället om för att i framtiden användas som stödfartyg. Bestyckningen består av en 57 mm och två 40 mm allmålskanoner.

Carlskrona byggdes på Karlskronavarvet som det största fartyg någonsin byggt vid varvet. Förutom som minfartyg konstruerades fartyget för att även kunna användas som flottans långresefartyg. Sjösättningen skedde den 28 maj år 1980 och den 19 mars år 1982 levererades fartyget till marinen, då hon ersatte HMS Älvsnabben (M01) som långresefartyg.

Carlskrona konstruerades för att kunna tjänstgöra som långresefartyg byggdes hon med oceangående kapacitet, exempelvis hög fart samt förbättrad hygien- och förläggningsstandard jämfört med marinens övriga fartyg. Förutom fartygets ordinarie besättning fanns utrymme att förlägga 72 kadetter. För att möjliggöra helikopterlandning utrustades fartyget med en helikopterplattform i aktern.

För minutläggning kan fartyget medföra 106 minor. Artilleribestyckningen utökades jämfört med de äldre minfartygen HMS Älvsborg (M02) och HMS Visborg (M03). Ombord fanns två stycken 57 mm allmålskanon 7102 och två 40 mm allmålskanon m/48. Dessa var placerade så att en av varje kanon satt i fören respektive i aktern.

Källa och läs mer på sv.wikipedia

[Jimmy.L]
2012-11-08, 19:00
#1

Hon är väldigt stor.

[Björn.B]
2012-11-08, 20:52
#2

Hon är väl en av dom större fartygen i marinen?

[Jimmy.L]
2012-11-09, 08:16
#3

Ja hon är ju nästan 106 meter lång.

[Jimmy.L]
2012-11-09, 08:55
#4

Hon ligger i Oskarsdockan på Kockums i Karlskrona för översyn och förberedelse inför nästa mission i Adenviken och Indiska Oceanen.

[julatopp7018]
2012-11-09, 09:27
#5

Vilka fler än henne ska ner?

ElLobo
2012-11-09, 09:47
#6

Jag vet inte om det är helt fastställt ännu. När regeringen i somras gick ut med sina anvisningar till FM hette det att "I anvisningen så skall HMS Carlskrona med "sjöoperativ" helikopter (Hkp 15) samt bordningsstyrka (Amf Göteborg) ingå i insatsen. Man skall även förbereda för att eventuellt leda hela insatsen (FHQ ombord) från fartyget."

[julatopp7018]
2012-11-09, 10:06
#7

Okej tack, tänkte om HMS Gävle skulle ner också.

[Jimmy.L]
2012-11-09, 11:01
#8

Fast HMS Gävle ligger ju i Berga just nu, då borde man ha förberett henne med.

Upp till toppen