Etikettmarinen
Läst 13981 ggr
[Jimmy.L]
2012-07-23, 08:40

HMS Gotland

HMS Gotland var en kryssare som tillhörde den svenska marinen. Fartyget sjösattes den 14 september 1933 och levererades den 14 december 1934. Gotland byggdes som en flygplanskryssare och hade ett flygdäck på vilket man kunde medföra åtta flygplan. Dessa sköts iväg med hjälp av en tryckluftsdriven katapult, och lyftes ombord med en lyftkran i aktern.

File:Cruiser Gotland from astern.jpgFoto: Wikimedia

Vid utbrottet av andra världskriget var fartyget ett av modernaste i den svenska örlogsflottan, och ingick under kriget i Kustflottan. Det var Gotland som vid en övning i Kattegatt 1941 upptäckte att de tyska fartygen Bismarck och Prinz Eugen var på väg till Norge, vilket senare kom att vidarebefordras till den brittiska marinen.

När man först började projektera för ett fartyg medförande flygplan, avsåg man att dessa skulle användas som skydd för det egna fartygets luftförsvar, men man kom fram till att flygplanen inte var lämpade för detta. Istället skulle flygplanen användas för att understödja offensiva anfall från fartyg. De skulle kunna användas för spaning efter anfallsmål, och vid beskjutning skulle flygplanen kunna fungera som eldledare åt de egna fartygen.

Huvudartilleriet bestod av sex stycken 15,2 cm kanoner m/36. Fyra av dessa satt i var sitt dubbeltorn, ett på fördäck och ett akter om skorstenarna. De återstående två satt i var sin kasematt på vardera sidan om överbyggnaden. Dessa hade en maximal elevation av 60 grader och den maximala skottvidden var 18 000 meter. För kanonerna fanns två centralsikten, ett i fören och ett i aktern, varav det förliga främst var avsett för luftmålsbekämpning.

Fjärrluftvärnet bestod av fyra 75 mm luftvärnsautomatkanoner i ett dubbel- och två enkellavetage. De siktades med hjälp av centralsiktet och manövrerades för hand. Närluftvärnet bestod av fyra 25 mm automatkanoner m/32 som bemannades av en särskild eldledare. Dessa var placerade en på vardera sidan om bryggan och två akter om överbyggnaden.

Torpedbestyckningen bestod av sex torpeder i två vridbara trippeltubställ, ett på vardera sidan om det aktra däckshuset. Även minor kunde medföras, vilka fälldes över akterstäven.

År 1956, samma år som den sista modifieringen gjorts, lades Gotland i materielberedskap, där hon förblev tills hon utrangerades den 1 juli 1960. År 1962 såldes hon för skrotning i Ystad.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Gotland_(1933)

Idag finns det en fin modell av fartyget på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Aktern på fartyget hissade man upp flygplanen med hjälp av en lyftkran.

Med hjälp av tryckluftsdriven katapult sköt man iväg flygplanen.

[Björn.B]
2012-07-23, 13:30
#1

Hade inte en aning om att Sverige har haft flyg på fartyg.

Upp till toppen