Etikettövrigt
Läst 1542 ggr
ElLobo
2016-01-16, 10:02

NATO och Sverige -- del 2

Diskussionerna fortsätter.

Länk till tidigare del:

Zepp
2016-01-16, 13:33
#1

Håller med Kim.. vi har inga styrkor längre eller förmåga att försvinna in i bushen vid ett evenetuellt anfall mot oss!

Det gamla förvaret byggde på allmän mobilisering och att det skulle ske spritt ut över hela landet, så att ansenliga stridande enheter alltid skulle finnas över hela landet.

På så sätt skulle man behöva okupera hela vårt land.. och vårt land är stort.

Vi är nog alla överens om att det är vissa delar av vårt land som är intressant för en anfallande makt i från öst?

Förutom Gotland så handlar det främst om våra slättbygder.. där vi har vår befolkningsmajoritet och våra civila myndigheter/politiska ledning!

Såå.. förutom att våra stridande förband kan retirera ut i skogen så behöver vi mekaniserade förband med stridsvagnar på våra slätter.. så att det skulle kosta mer än vad det är värt att anfalla oss.

Så länge vi kan vidmakthålla en militär/civil och politisk ledning av landet så är det en pain in the ass för okuperande makt!

Vill man på det hindra att alla sådana enheter slås ut av specialtrupper så behöver vi oxå liknade/motsvarande specialtrupper.. dvs det som oftast betecknas som specialtrupper/jägarförband!

I dag så tror vi inte lika mycket på stora enheter som kommer över Östersjön för att utkämpa stora slag.. utan att det är specialtrupper som neutraliserar vår förmåga!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

KimE
2016-01-16, 14:36
#2

5 krigfartyg(med missiler och luftvärnssystem)  utanför stockholm 5 utanför göteborg som spärrar handelsvägar och hamnar 5000man specialstyrkor lite sabotage och sen ger sverige upp.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Zepp
2016-01-16, 14:47
#3

#2

Prexis.. varvid vi borde se lite längre!

Hemvärn med RBS 70/90, mobila förband med sjömålsrobotar, mobila enheter med raketartilleri som kan utplåna fientliga truppsamlingsenheter/stabsplatser/brohuvuden.. samt specialförband som kan försvara viktiga baser/civila/politiska enheter!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-17, 12:20
#4

Politiska myter kan bli farliga, väldigt farliga, om de tillåts grassera och växa till accepterade sanningar. Det mest ökända exemplet är den så kallade dolkstötslegenden, Dolchstosslegende, lanserad i Tysklands högerextrema och antisemitiska kretsar efter första världskriget: föreställningen att den tyska krigsmakten inte hade besegrats och att nederlaget berodde på att socialister, liberaler och judar högg soldaterna i ryggen.

Sydsvenskan

KimE
2016-01-17, 12:51
#5

I usa är det myten att vietnamkriget hade vunnits om inte militären hade begränsats av liberala vänsteraktivister(några föreslog använding av atombomb). Misstaget i vietnam rättades till i Irak 1991 genom att journalister endast tilläts få en filtrerad information tillrättalagd av generalstaben (Om de inte valde att vara i bagdad under bombningarna).

Zepp
2016-01-17, 16:28
#6

Mnjae.. i Vietnam begränsades krigsföringen främst utav att USA hade ett politiskt mandat att försvara Sydvietnam!

Dvs det mandatet begränsades i de flesta fall av att man lätt hade kunnat vinna kriget om de angripet Nordvietnam.

Fast.. Nordvietnam hade fått garantier av främst Kina men oxå från Sovjetunionen att om deras territorium angreps så skulle främst Kina bistå med trupp.

Såå.. sceanariot att inleda ett nytt världskrig var inget som USAs kongress/senat ansåg vara värt besväret.

Iomed att USA såg Sydvietnam som en självständig nation så hade de en rätt att hjälpa denna nation.. och iomed att de ansåg Nordvietnam som en annan nation så fanns det alldrig något stöd för att anfalla denna nation.

Man ville bevara status quo!

Sen så försökte man bomba Nordvietnam till att acceptera status qou/att komma till förhandlingsbordet.. men det misslyckades.

Ho Chi Min/Giap/FNL.. anpassade sin strategi till USAs förmåga och uthållighet.. de implicerade "protracted war".. dvs de insåg att USA inte ville kriga hur länge som helst till vilka kostnader som helst!

Den Sydvietnamesiska regimen var redan från början en regim som hade lågt stöd bland dess befolkning.. ännu sämre blev det av alla statskupper och omvälvningar!

USA satsade sina resurser på ett svagt kort.. till slut fick de stå för den mesta striden själva, medans ledande sydvietnamesiska militära resurser gick till att bevara ledande personer makt och ekonomiska ställning!

I Tyskland efter första Världskriget så var misstaget att låta armen marschera tillbaka.. som om de vore obesegrade .. och sen pålägga det Tyska folket alla umbäranden som krigsslutet och fredsuppgörelsen innebar.

Därav uppkom myten om att Tyskland var obesegrat men fick utstå alla umbärandena!

Det var främst de Franska kraven på kompensation och reduktion av Tysklands krigsmakt som gav upphov till detta!

På så sätt gav fredsvillkoren en ny grund för den situation som gav NSDAP makten i Tyskland!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 12:51
#7

Sex myter om Nato.

Genom artikel 5 i Natostadgan dras vi automatiskt in i krig om ett enskilt Natoland angrips.

"Fel: Artikel 5 är mer urvattnad än vår egen solidaritetsförklaring och kapitel 47.2 i EU:s Lissabonfördrag – och de senare två leder ju enligt uttalande av våra nuvarande stats- och utrikesministrar inte med automatik till krig. Läs själv dessa texter – vilket många som påstår att artikel 5 är oacceptabel inte kan ha gjort!

_Nato har kärnvapen
_

Fel: Kärnvapnen är nationella och ägs och kontrolleras av USA, Storbritannien och Frankrike. Däremot har Nato en grupp för planering hur en kärnvapeninsats skall hanteras."

SvD

Zepp
2016-01-19, 13:51
#8

Myt o myt o myt.. finns inget som gör att om vi skulle bli angripna som gör att NATO automatiskt måste försvara oss.. såvida det inte innebär en strategiskj viktig sak för hela Nato!

Såå.. återigen oavsett NATO-medlemskap eller ej.. finns inga absoluta försvarsgarantier.. garantier för att andra länder kommer att sända trupp till att försvara vårt territorium.. det får vi stå för själva!

Och det mest troliga.. medlem eller ej.. är att om vi har förmåga att hålla stora delar av vårt territorium/infrastruktur/politsk/civil och militär ledning så är det större chans att andra länder kommer till vår hjälp iomed att det ligger i deras eget/NATOS intresse!

Även om vi vore medlemmar av NATO och Turkiet hamnade i en väpnad konflickt med Ryssland så kan vi säga att vi skiter i att skicka trupper utan ser till att hålla vår flank/NATOs flank i Östersjön.. och att vi har fullt upp med detta.. vilket oxå är det mest troliga scenariot!

Jag personligen ger inte särskildt mycket för att befinna oss under NATOs kärnvapenparaply.. för har det gått så långt som till kärnvapen så är framtiden rätt osäker hur som helst.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 14:17
#9

Vilken kärnvapen har Nato?

Zepp
2016-01-19, 14:27
#10

Främst USAs, Englands och Frankrikes!

Vi behöver inte ens hyckla om vart de är riktade!

Det intressanta är väl vart Natos motståndares kärnvapen är riktade.. och om några är programmerade för att nå oss?

Det förefaller som att det är en tröst för vissa att om vi blir utplånade som kommer Ryssarna oxå bli utplånade?

Fast jag föredrar att inte bli utplånad och är villig att satsa en hel del av mina skattepengar på att slippa bli utplånad!

Är heller inte särskildt intressead av att se andra civila befolkningar utplånade, deras städer lagda i ruiner.. gäller både ryssar och övriga befolkningar!

Då är det enligt mitt förmenade rätt ovesäntligt vilka som vann ett sådant krig.. för då kan det hampa sig som så att de som överlevde avundas de som dog en snabb och smärtlös död!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

KimE
2016-01-19, 14:43
#11

Det är en strategiskt viktig sak för nato att försvara varje enskilt medlemsland för så fort man låtit bli att hjälpa ett land försvinner trovärdigheten.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 14:43
#12

Fortfarande har inte Nato kärnvapen det är upp till varje land som har kärnvapen om dom ska använda det. Vi har stridit med franska, engelska och amerikanska styrkor i Afghanistan, vi övar med Nato med.

Ryska kärnvapen är riktade åt alla håll och med en krigsgalning vid makten som hotar alla som inte dansar efter Putins melodi. 

När Ukraina har fallit vilket land/länder blir nästa Baltländerna? Finland för att dom funderar att gå med Nato?

Zepp
2016-01-19, 14:53
#13

#11

Håller med.. ingen egentlig avvikande synpunkt och det gäller även en konflikt där Turkiet och Ryssland är inblandade!

Trovärdighet är ordet sa Bull!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Zepp
2016-01-19, 15:16
#14

#12

NATO har fortfarande kärnvapen till sitt förfogade likaså Ryssland och de är som sagt riktade lite hit och dit!

Krigsgalning eller ej.. Putin har kärnvapen som är riktade lite hit och dit!

Ryssland har sin egen agenda och historia.. det får man inte bortse ifrån.. och prexis som alla andra oberoende nationer så samlar de sina stridande styrkor mot det hot som de ser som det mest sannolika.. av historiska och politiska skäl!

Såå.. varför är det då så viktigt att vi som nation skall framstå som ett hot i deras närhet?

Jag är mer inne på vår gamla linje.. dvs att vi sedan gammalt har haft dispyter om territorium och diverse annat men är neutrala fast med full förmåga att hålla och försvara vårt oberoende ?

Dvs om det kommer till konflikt så kan vi själva försvara oss och kosta såpass mycket att angripa att det inte är mödan värt.

Jag har fortfarande svårt att se ett scenario där vi som nation skulle bli angripet utan att det handlade om en konflikt med NATO!

Finns rätt mycket som talar i den riktningen.. vi har ingen rysktalande minoritet som behöver skyddas.. vi utgör inget särskildt stort hot.. iomed att även om vi spände bågen till bristningsgränsen så är vi inget militärt hot mot Ryssland!

Det finns dock områden i Sverige som skulle vara inte´ressanta för Ryssland vid en konflikt med NATO.. främst Gotland, Västkusten och Skåne.

Där bör vi sattsa resurser som gör att det blir ett uthålligt försvar.

På det så bör vi satsa på specialförband/frivillgförband som kan hindra att vår civila/militära ledning slås ut och likaså vår infrastruktur.

I dag så kan vi gömma dels första världskrigets statiska linjer, dels andra världskrigets rörliga fronter.. utan det lär vara över på ett ögonblick.. om någon anfaller oss!

Frågan är snarare hur mycket politisk/civil och militär ledning/oberoende vi har kvar vid ett sådant överfall?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 15:39
#15

#14 Nato bestämmer inte när kärnvapen ska sättas in det gör kärnvapenländerna.

Dvs om det kommer till konflikt så kan vi själva försvara oss och kosta såpass mycket att angripa att det inte är mödan värt.

Tyvärr så går det inte som det ser ut idag. Som jag tjatat om tidigare behöver vi då satsa det tre eller fyrdubbla på försvaret som budgeten ser ut idag.

Det saknas:

Uniformer.

Skor.

Artilleri.

Soldater.

Stridsvagnar.

Kustartilleri.

Luftvärnsrobotar med lång räckvidd.

Korvetterna saknar luftvärnsrobotar.

Fler marina fartyg.

Fler jaktplan och reservbaser.

Du glömmer bort ett land här och det är Norge dom har stridsvagnar, artilleri och jaktflyg mm dom måste Ryssland ta sig han då går det inte hålla vid´vissa delar av Sverige. Blir lätt för Norge att ringa in Ryssland därför måste hela Sverige tas för att stoppa Norge.

Våran civilförsvarsberedskap är dålig så dålig att vattenförsörningen kan bli utslagen väldigt lätt, det har vi sätt flera händelser dom senaste åren när vatten har blivit odrickbart i månader i vissa kommuner.

Zepp
2016-01-19, 16:32
#16

Har egentligen ingen annan åsikt om det du anför!

Vi vet att det är så.

Återstår att se till att vi har de förmågor/resurser som krävs.. helt oberoende utav medlemskap i NATO eller ej.

Vi är ett j*vligt rikt land.. vi har råd med sådant.. om vi bara vill och om befolkningen anser det vara viktigare med oberoende eller med helkaklade badrum.. där står skiljelinjerna främst.

Dvs medlem i NATO eller ej!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 16:37
#17

#16 Fast då kommer vi ju till det du sagt flera gånger det är dyrt att gå med Nato men det är dyrare att stå utanför. Antingen går vi med och höjer försvarsanslagen med 0.7% av BNP till 2.0 % eller så står vi utanför det kostar minst 3.0 % av BNP.

Med Nato 2%.

Står vi utanför krävs det minst 3%.

Zepp
2016-01-19, 17:08
#18

Vi har råd även med 3% och då har vi fortfarande handlingsfriheten kvar!

Förr så var vi det land i Norden som lade mest på försvarsanslag.. tror vi låg på 2,5%!

Nu lägger vi minst.

Det jag säger är att vi får välja mellan helkaklade badrum och försvarsförmåga om man skall dra budgetter till sitt yttersta.

Och slopa inbillningen att vi kan gå med i NATO och ändå lägga våra skattemedel på helkaklade badrum!

Om nu väljarna anser att helkaklade badrum är det viktiga att prioritera så skall vi oxå sluta drömma om att NATO skall bekosta vårt försvar, dvs de ser till vår förmåga och skiter i vår levnadsstandard!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 17:13
#19

Men RUT är ju bara en del av kostnaden man måste se över i så fall. Invandringen kostar massor ska RUT bort måste även Invandringen skäras ner med flera miljarder kr.

Det är ju inte bara försvaret som behöver pengar vård, polis och skolan har det minst sagt lika illa. 

Skatten höjs ju nu men någonstans äts den upp.

Zepp
2016-01-19, 17:40
#20

Visst.. vi kan skära både på invandring, pensioner, skolor och socialhjälp om man skall hårdra allt.. samt höja skatter/moms/tobak och spritskatter.. det är bara fantasin och den politiska verkligheten som sätter gränserna!

Vi skar bort bostadssubventionerna för att det var för dyrt och inte längre fyllde någon funktion för våra exportinkomster.. utan i stället valde vi att satsa samma summor på omvandling av billiga hyreslägenheter till dyra bostadsrätter iomed att det bättre övernstämmer med vårt behov av att fortsätta få våra exportinkomster!

Högutbildade med universitetsutbildning/civilingenjörer/civilekonomer/liknade är fortfarande rätt billiga i lön i Sverige i förhållande till andra länder.. tack vare detta.

Ett enkelt sätt vore att slopa hyresregleringen.. då vill allt förre bo i dessa dyra lägenheter, det reglerar sig självt.

Likaså om vi sänkte levnadsstandarden för de flesta.. då ville färre komma hit.

Och vi drar ner på invandringen iomed ökad gränskontroll fast det handlar mer om att vi flyttar pengarna dit i stället. det är ett nollsummespel.. sen så förlorar vi inkomster varje dag i Öresundsregionen som uppges vara någon miljon om dagen.

Det var detta som var finessen med EU, Shengen och Dublinfördraget, dvs alla skulle få mindre kostnader och ökade intäckter!

Vid första bästa påfrestning så visade det sig inte hålla.. flera länder skiter i övernskommelserna och solidariteten mellan medlemmarna och kör sitt eget rejs!

En del av dessa är oxå medlemmar i NATO.. varvid hela NATOs trovärdighet faller med medlemmarnas förmåga att leva upp till de överenskommelser som är ingångna!

Dvs ett medlemskap i NATO/EU är främst ett papper till rätt lite förpliktigande!

Återstår altså hur vi skall försvara vår nation, skydda vår befolkning och kunna hålla vårt territoriums integritet!

Det räcker att gå tillbaka till WW2, det skrevs en hel del papper, det gjorde övernskommelser, man offrade olika länder/delar av deras territorium för att själva slippa krig!

Man ingick pakter med f*n och några till.. det räckte inte och till slut så avgjordes allt på slagfältet iallafall!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 17:48
#21

#20 Problemet är ju att du bara ser att RUT skulle vara ensam skuld till nerdragningar i Försvarsmakten. Är nog bara Migrationsverket som får pengar av staten när pengarna är slut alla andra får göra nerskärningar. 

Rättvisa nerdragningar för alla myndigheter hade varit bättre. RUT måste finnas om man ska få fart på att rusta miljonprogrammen i förorten lika så pengar till invandringen måste det finnas. 

Antingen sparar man på alla eller ger alla en bit av kakan så samhället kan fungera. Försvarsmakten, polis, sjukhus, skolan kan inte leva på tomma löften.

KimE
2016-01-19, 18:11
#22

Kraschen närmar sig staten betalar bankerna för att låna ut pengar till oss med minus ränta och köper tillbaka statsobligationer ändå så tar inte tillväxten fart. Flyktingkrisen kommer att betalas med lån för att det inte ska bli kravaller och ekonomin i hela europa har fått sig en törn, nationalistiska partier splittrar eller omformar EU och schengen.

Zepp
2016-01-19, 18:17
#23

Näe jag inbillar mig inte en sekund att ROT/RUT är roten till det onda!

Det är bara så uppenbart att det är lätt att peka på!

Sen så går inga ROT-pengar till miljonprogram hyresrätter om de inte först omvandlas till bostadsrätter.

Du måste äga din bostad och sen så dras pengarna från din skatt.. jag vet.. jag äger min bostad!

Såå vill man har ROT/RUT till miljonprogrammet så sälj först ut det/omvandla det till bostadsrätter.

Återstår hur vi finansierar vårt försvar.. vilket scenario som är mest troligt, hur mycket det får lov att kosta.. oavsett NATO-medlemskap eller ej!

För vi kan inte ens enligt NATOs statuter räkna på att Turkiet kommer till vår hjälp!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 18:26
#24

#23 Välkommen ut i förorten bostäderna där är på väg att omvandlas till bostadsrätter det påbörjades redan 2014. Så ROT/RUT behövs för att inte svart arbetskraft ska ta över och ge minskade skatteinkomster.

Vilka ska hjälpa Sverige vid en konflikt då? Glöm Nato dom kommer inte till vår hjälp.

Zepp
2016-01-19, 18:46
#25

Förr lade vi samma pengar på just miljonprogrammets bostäder, det höll ner hyran!

Stora kommunala bostadsbolag lär knappast anlita svart arbetskraft.

Om vi inte kan försvara oss själva lär ingen komma till vår hjälp.. inte ens om vi är medlemmar i NATO.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-19, 19:02
#26

#25 Vilka pengar då jag själv bor i miljonprogram bostad. Ser hur vissa områden förfaller och det inte gjorts renoveringar på 15 års tid. 

Baltländerna kan inte försvara sig själva helt inte heller Norge eller Danmark dom kommer behöva hjälp Finland har insett att Nato är något nödvändigt.

Zepp
2016-01-19, 19:38
#27

De pengarna stöttes till när det var lågkonjunktur förr.. så du får sitta i hyresreglerad lägenhet och spara dina pengar för hyran räcker inte till renovering.

Du får helt enkelt vara glad för de tusenlappar du sparar varje månad.

För om det skulle ha haft råd med renovering oxå så skulle hyran behövt vara betydligt högre.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[ludden]
2016-01-20, 09:47
#28

Släpp politik finns andra sajter här för det så tröttsamt med politik nu för tiden.

[Jimmy.L]
2016-01-21, 11:11
#29

Ännu en hög representant från ett Natoland säger Sverige bör gå med i försvarsalliansen Nato. Nu är det Janis Sarts som är chef för Stratcom, Natos center för strategisk kommunikation som uttalar sig.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sunt-om-sverige-gar-med-i-nato

Zepp
2016-01-21, 19:45
#30

Men altså.. jag har inga problem med att NATO- länder vill ha fler länder med tex oss.. det betyder främst att man blir fler som har samma agenda.

I ett svagt ögonblick så har vi lovat att försvara/hjälpa baltländer i sitt försvar mot Ryssen.. det handlade nog mest om att Svenska banker skulle få ta över baltiska banker och deras utlåning?

Det blev en krasch som antagligen kostat svenska skattebetalare några miljarder som skulle kunna gått till vårt eget försvar.

F*n lova att försvara baltikum och sen inte kunna hålla Gotland.. vad liknar det och varför snurrar inte sådant runt på löpsedlarna?

Ioförsej så skall vi inte avhandla annan politik på den här sidan än försvarspolitik.. men var är alla kritiska artiklar i tidningar och andra forum?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-01-21, 20:11
#31

Sverige överväger att gå med i ett nytt Natosamarbete för att möta informationskriget främst från Ryssland. Det handlar om StratCom, Natos center för strategisk information, som försvarsministern vill samarbeta med.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/sverige-rustar-for-att-mota-informationskriget-fran-ryssland

[Jimmy.L]
2016-02-06, 10:59
#32

Finland och Sverige – hand i hand in i Nato?

http://kkrva.se/finland-och-sverige-hand-i-hand-in-i-nato/

[Jimmy.L]
2016-02-12, 09:08
#33

Socialdemokratiska ambassadörer ger upp alliansfriheten i öppet brev till försvarsministern

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22246875.ab

[Jimmy.L]
2016-02-14, 17:22
#34

Idag avslutades den årliga säkerhetskonferensen i München där en lång rad internationella toppolitiker deltog. Även den svenske försvarsministern Peter Hultqvist medverkade i debatten om Natos framtid och han målade då upp bilden av ett stort ryskt hot och ett farligt militärt läge i Europa. Trots det är Sveriges militära utgifter bland de lägsta.

SR

Zepp
2016-02-14, 18:16
#35

Men vi har flest helkaklade badrum, samt minst personer per kvadratmeter boende i attraktiva områden/centrala lägen!

Det om något borde kunna hålla ryssen borta från att anfalla oss.. med tanke på alla subventioner det skulle kosta dem om de okuperade oss?

Krävs nog en Kurd/Stockholmare för att sortera ut de olika bekymren?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-02-14, 18:21
#36

#35 Säg inte det, vi har ett världskrig på halsen om Saudiarabien och Turkiet går in med trupper i Syrien det sa Ryssland.

Zepp
2016-02-14, 18:33
#37

Jaaa.. läste om detta.. håll oss för fan utanför NATO säger jag!😮

Eller uteslut Turkiet ur NATO för f*n!

Alternativt låt Turkiet gå med i EU.. då blir Greklands ekonomi  bara ett mindre bekymmer?

Uteslut även Grekland.. ur EU och NATO för f*n!

För att inte tala om Cypern!😭

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-02-14, 18:35
#38

Eller avsätt Putin så blir det normala samtal mellan väst och Ryssland.

Zepp
2016-02-14, 18:45
#39

Mm.. avsätt samtidigt Erdogan.. jag litar inte på han heller!

Ser över huvudtaget inte att han skulle kunna vara en bundsförvant för oss inom NATO!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-02-15, 08:10
#40

Tal av Peter Hultqvist på Munich Security Conference 2016, 13 februari 2016

http://www.regeringen.se/tal/2016/02/tal-av-peter-hultqvist-pa-munchen-security-conference-2016-13-februari-2016/

[Jimmy.L]
2016-02-15, 08:12
#41

Sverige kan snabbt bli medlemmar i Nato om vi ansöker.

http://www.svd.se/tidigare-nato-topp-sverige-kan-bli-medlem-pa-onsdag

[Jimmy.L]
2016-02-24, 17:04
[Jimmy.L]
2016-02-29, 13:45
#43

Värdlandsavtalet med Nato ska inte ändras. Däremot markerar regeringen att avtalet inte ger alliansen någon rätt att placera kärnvapen i Sverige. Det framgår av remiss som på måndagen lämnas till lagrådet av regeringen och som DN tagit del av.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskt-nato-samarbete-utvidgas-till-att-galla-aven-i-kris-och-krig/

[Jimmy.L]
2016-03-03, 07:33
#44

En debatt som saknades om värdlandsavtalet i Finland har gått desto hetare i Sverige – avtalet godkänns först efter förbud mot kärnvapen på svensk mark.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/03/i-sverige-fick-natosamarbete-inte-smusslas-igenom

[Jimmy.L]
2016-03-10, 08:29
#45

Ryssland skulle inte respektera Finlands eller Sveriges alliansfrihet i Östersjöområdet i en militär konflikt, heter det i en färsk estnisk säkerhetsrapport.

https://www.hbl.fi/artikel/estnisk-underrattelse-ryssland-respekterar-inte-finsk-alliansfrihet/

Se där, det jag sagt hela tiden om Ryssland.

Zepp
2016-03-10, 17:56
#46

#45

Inte NATO heller!

Grejen är fortfarande att vi behöver ett försvar som kan hålla stora delar av landet.. försvara vårt territorium, vår militära och civila ledning samt vår infrastruktur!

Sannolikheten att vi skall bli angripna ensamt är så osannolik att vi inte behöver lägga några pengar på det alls!

Utan det mest sannolika scenariot är en militär konflickt mellan Ryssland och NATO!

Då är det bara en tidsfråga vem som angriper oss först.. Ryssland eller NATO?

Det blir ett race till Gotland, Skåne, Västkusten!

Iomed att de baltiska staterna numera är med i NATO så utgör detta ett utökat hot mot oss, för om NATO skall kunna bistå dessa så behöver de behärska minst Gotland.. alternativt att vi själva (vänner till NATO) behärskar ön fullt ut så att den aldrig kan falla i  FIs händer!

Samma gäller i princip Öresund och Västkusten.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-10, 18:02
#47

#46 Ser ingen som helst hot från Nato. Det är bara Ryssland som har övat anfall mot oss och hotar med krig.

Zepp
2016-03-10, 18:07
#48

Eh.. så de skulle bara se på när Ryssland okuperar Gotland menar du???

Så att de själva inte kan agera i baltikum.. sluta vara naiv!

Jag ser hotet från bägge!

Ett sätt vore att leasa ut Gotland till USA, då slapp vi oroa oss och fick pengar att satsa på resten av vårt territorialförsvar!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-10, 18:13
#49

#48 Varför skulle Nato vara ett hot när vi har ett avtal med dom? Skulle Nato anfalla svenska styrkor och städer menar du? Ryssland är dom enda som aktiv säger att Sverige kommer dras in i ett krig och kommer bli anfallna. Jag är inte naiv så att jag blundar för rysk underrättelseverksamhet i Sverige som SÄPO och regeringen säger pågår och att hotet mot Sverige är Ryssland!

Zepp
2016-03-10, 18:37
#50

NATO är ett hot iomed att det är en militär makt som finns runt omkring oss och som har ungefär samma intressen av Svenska basområden som Ryssland!

I samma stund som vi inte kan hålla dessa själva lär NATO göra detta åt oss/åt sig själva.. såvida Ryssen inte hinner först!

Lite samma som WW2, där England tänkt sig okupera delar av Norge/Norra Sverige.. men Tyskarna han först!

De tänkte sig okupera Nordnorge och skära av Sveriges försörjning/bidrag till den Tyska krigsansträngningen!

Sedan dess och av lärdom av senaste krig så har vi haft/lagt störst andel av BNP på militär förmåga i Norden!

Ända tills nyligen då vi valt att lägga de pengarna på att subventioner helkaklade badrum!

Jag ser fortfarande inget problem med att Leasa ut Gotland till USA/NATO.. kruxet är att vräka alla stockholmare iomed att deras bostäder konfiskeras av NATO-militär!

Ett annat alternativ vore att låta Erdogan/NATO besätta Gotland.. hyra ut det till dem.. synd om Gottläningarna ioförsej med Erdogan som bestämmer men WTF.. vad är man inte villig att offra för fred?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-10, 18:42
#51

Vi har fortfarande massa avtal med Nato, som att dom kan få låna våra flygbaser och vårat luftrum, vi övar med Nato och kommer utöka den typen av övningar i framtiden.

Zepp
2016-03-10, 19:02
#52

Och det tror du kommer att avhålla dem från att okupera Gotland om de ser att Ryssen tänker gör a det?

Antagligen lika lite som okupationen av Island under andra världskriget?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-10, 19:10
#53

#52 Varför skulle dom ockupera Gotland utan att fråga Sverige? Det är ju lättare att dom anfaller från nord Norge eller Danmark och på så sätt undviker BUK-missiler i Kaliningrad. Att transportera missilsystem till Gotland blir inte lätt för Nato vid en konflikt ryska jaktplan kommer ju anfalla sådan transport.

Zepp
2016-03-10, 20:07
#54

Det är därför det handlar om att inta Gotland långt innan någon kommit på tanken!

Såå.. du menar att vi kan strunta i både NATO och att försvara/hålla Gotland iomed att alla transporter dit blir nedskjutna/sänkta oavsett vem som har ärende dit?

Det var ioförsej en helt ny tanke.. Gotland försvarar sig självt.. iomed att alla ambitioner på att bemanna/befästa ön tillintetgörs av antingen den ena eller den andra.. ta dig i brasan Putin.. Gotland är säkrat!

Gott.. då behöver vi knappast höja våra löjligt låga försvarsanslag!

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-10, 20:22
#55

#54 Nej jag säger inte att Gotland ska stå försvarslöst. Det jag säger att Ryssland har närmare till Gotland med både jakt och luftvärnsrobotar. Det är inte så att USA har en massa Patriotrobotar stående som kan genast kan flyttas till Gotland. Det tar tid att flytta soldater och utrustning. Det är inte bara jakt och missiler som behövs på ön, du måste ha underhåll i form av missiler, mat, och reservdelar drivmedel.

Hur tänkte du inta ett område utan drivmedel, mat och annan teknisk utrustning för att hålla den?

Zepp
2016-03-10, 22:55
#56

Inte för att jag har någon aning om dina kunskaper i geografi.. men NATO ligger betydligt närmare Gotland än vad Ryssland gör.

För kikar man på kartan så ligger Estland, Lettland och Litauen i vägen för Ryssland.

Politisk karta över Östersjöområdet

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96stersj%C3%B6n#/media/File:Baltic_Sea_map-sv.png

Och det vore skrämmande om de inte hade något luftvärn alls i NATOS baltiska länder?

Och Kaliningradenklaven ligger klämd mellan Litauen och Polen.. återstår vägen via Finska viken.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-11, 07:15
#57

#56 Du har inte tänkt så långt att dom Baltiska länderna kan intas på några dagar och att Ryssland har en stor Östersjöflotta i Finska Viken med ubåtar, robotbåtar, korvetter, landstigningsbåtar? Så fort Nato ockuperar Gotland kommer Ryssland svara med ubåtar som har kryssningsrobotar och andra fartyg vi har ju sätt hur dåliga USA har varit på att hitta ubåtar och då tänker jag på när Sverige gästade USA. Det räcker ju att landstiga ett gäng Spetsnaz för att skapa oreda på ön.

Har Nato tillräckligt med transportplan för att hålla Gotland för ryssarna kommer angripa alla transportplan till ön. Det gör ju att du måste dra bort jaktplan från andra områden för att skydda dessa transporter. Vilket ryssarna kan utnyttja för framryckning mot Tyskland och Europa.

Se på konflikten i Ukraina och rapporten som finns om ryssarnas effektiva artilleri som slog ut en hel pansarregemente under framryckning till fronten det går ju inte bara lämna pansarstyrkorna utan tillräckligt med flygunderstöd för att skydda trupptransportplan till Gotland.

Zepp
2016-03-11, 16:29
#58

Nämen.. du och jag delar nog i stora drag samma scenario, dvs först får de Baltiska NATO-länderna falla innan Gotland är i fara i från Öst.

Ett annat scenario är att om NATO vill understöda sina Baltiska medlemmar så ligger Kaliningradenklaven mellan Polen och Baltikum, då är Östersjön enda vägen från väst till Baltikum.. dvs sjövägen!

Då blir Gotland strategiskt viktig för NATO hur som helst!

Ett annat scenario vore om vi fortfarande är neutrala och har full försvarsförmåga att hålla Gotland oavsett vem som har avsikt att använda den fasta plattformen.

Jag kan slå vad om rätt mycket att NATO alldrig kan tillåta att Gotland tas av ryssland.. iomed att det då blir omöjligt att stödja baltikum.

Då blir det som under WW2 då England tänkte okupera norra Norge och Sverige.. grejen är att Tyskarna hann först.. så därmed slapp vi bli indragna i kriget.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-11, 18:30
#59

#58 Problemet är ju att Gotland inte kan enbart hållas av Patriotrobotar som du tror, det behövs infanteri, sjömålsrobotar, sjukvård, radarsystem, bränsle, mat, reservdelar, förstärkningar sjuktransporter. Det kommer aldrig gå att enbart flyga in detta utan det krävs fartyg. Går Ryssland landvägen över Sverige kommer dom lätt kunna kringgå patriotsystemet och sätta in sina BUK på fastlandet i Skåne då blir Gotland Isolerad och kan anfalla ön från två håll.

Zepp
2016-03-11, 19:01
#60

Ja altså.. där är vi överens igen.. väljer ryssen att gå förbi både NATO och Gotland.. då har vi lixom inget att säga till om.. men hur sannolikt är detta på en skala?

För sådant scenario rekommenderar jag en automat som ringer upp kreml och säger villkorslös kapitulation samtidigt som vit flagga hissas både på riksdagen och Slottet!

Grejen är fortfarande att det mest troliga scenariot där vi kan drabbas är en konflikt mellan NATO och Ryssland.

Vart tror du alla NATO förband i Baltikum skall retirera när enda flyktvägen är Östersjön ?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[Jimmy.L]
2016-03-11, 19:30
#61

#60 Just därför ska vi bli medlemmar och upprätta mobiliseringsförråd åt USA i Sverige gärna åt 2-4 brigader. Se på Norge dom inser att det behövs hjälp vid en konflikt lika så Danmark. Går även Finland med i Nato kommer vi bli än mer sårbara för Ryssland.

ElLobo
2016-03-11, 22:37
#62

Fortsättning i del 3.

Inlägget är låst för nya kommentarer
Upp till toppen