2016-01-20 15:41 #0 av: ElLobo

Marinstridsdagarna arrangeras som traditionen bjuder i Karlskrona under vecka 4. I vinter är det den 26 - 28 januari som gäller.

Marinstridsdagarnas profilbild

MARINSTRIDSDAGARNA 2016

ÖKAD MARIN FÖRMÅGA - NU KRÄVS LEVERANS

Marinstridsdagarna arrangeras som traditionen bjuder i Karlskrona under vecka 4. I vinter är det den 26 - 28 januari och med temat: 

"Ökad marin förmåga - nu krävs leverans"

Marinstridsdagarnas profilbild

Det övergripande syftet med arrangemanget är kunskapsspridning inom det marina verksamhetsfältet. Detta omfattar områden som exempelvis logistik, luftförsvar, samband. Det personliga mötet mellan personal inom samma funktion på olika orter och myndigheter är av vikt då det främjar kontaktnätsbyggandet och marin kompetens. Målgruppen är främst operatörer/tekniker vid våra marina insatsförband.

Läs mer på Försvarsmaktens sida eller på Marinstridsdagarnas portal