2015-10-18 17:30 #0 av: Jimmy.L

Vid mitten av 1800-talet var man osäker om dom befästningar som fanns i Karlskrona skulle räcka, så man bestämde sig för att utöka skyddet och sex torn skulle byggas. Godnatt börjades byggas 1862

Väggarna på fästningen är 1 meter tjocka och skulle befästas med 16 kanoner, tanken var att om vid krig skulle 150 man finnas i tornet. Men när den stod klar upptäckte man den var redan omodern. Istället blir Godnatt en fyr och flera familjer till fyrvaktare flyttar in i tornet och inreder små bostäder och även en skola, Från 1920  fram till 90-talet står Godnatt tomt och förfaller, 1995 beslutar man för att renovera fästningen idag är fästningen fortfarande en fyr.

Foton Jimmy.l