Marinen

Härnösandsgruppen

2012-11-28 09:08 #0 av: julatopp7018

Härnösandsgruppen (HMG) var en svensk militärdistriktsgrupp inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 2000 och 2005. Förbandets stab var förlagd inom Härnösands garnison i Härnösand i Ångermanland.

Foto commons.wikimedia

 

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni år 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Norrlandskustens marinkommando (MKN). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Västernorrlands län organiserades Härnösandsgruppen (HMG) och Västernorrlandsgruppen (G 23) den 1 juli 2000.

I försvarsbeslutet 2004 beslutades att Härnösandsgruppen (HMG) och Västernorrlandsgruppen (G 23) skulle slås samman till en enhet och från och med den 1 juli 2005 bilda Västernorrlandsgruppen (UG 23), vilken överfördes den 1 januari 2006 från Norra militärdistriktet (MD N) till Norrbottens regemente (I 19).

Härnösandsgruppen var sedan den 1 juli 2000 arvtagare och traditionsbärare till Norrlandskustens marinkommando (MKN) och Härnösands kustartilleriregemente (KA 5). Sedan den 1 juli 2005 förs dessa traditioner vidare av Västernorrlandsgruppen (UG 23)

Härnösandsgruppen var samlokaliserade tillsammans med delar ur Norra underhållsregementet (Uhreg N) och Marinbas Ost (Marinb O) inom Härnösands garnison i Härnösand. Härnösandsgruppen främsta uppgift var att utbilda marinthemvärn och stödja frivilligverksamheten med marina uppgifter längs Norrlandskusten.

Källa sv.wikipedia 2012-11-28

Medarbetare på Militärhistoria

Anmäl
2012-11-28 10:47 #1 av: Jimmy.L

Blev en kort historia för denna grupp.

Anmäl
2012-11-28 12:43 #2 av: Björn.B

Är det inte ett slöseri på pengar och utbildning att hålla på och starta och lägga ner förband på såhär kort tid?

Skärgårdskocken.

Anmäl
2012-11-28 12:52 #3 av: ElLobo

Det har aldrig spelat någon roll för försvaret eller regeringen, utan det handlar bara om vad som kan sparas i framtiden och inte hur mycket som redan har lagts ned.

Anmäl
2012-11-28 12:59 #4 av: Björn.B

Verkar inte som en vidare planering.

Skärgårdskocken.

Anmäl
2012-11-28 13:00 #5 av: ElLobo

Politik ...

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.